Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i freds- og konfliktstudier

Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Og hvordan kan vi skape utvikling, fred og sikkerhet? Denne bachelorgraden lærer deg verktøy for å analysere, forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

 

Søknadsskjemaet åpner 2. januar 2024. 
Registrer deg under, og bli varslet når du kan søke på dette studiet.
 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Få tilsendt informasjon om studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst
Studiested: Campus i Oslo
Studieomfang: Heltid
Lånekassen: Godkjent

Oslo Nye Høyskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier. Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier.

I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver. Studiet gir deg også mulighet til få praktisk arbeidserfaring gjennom internship, og internasjonal erfaring gjennom utveksling og studieturer til Tanzania og Midtøsten.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere, forstå og diskutere internasjonale forhold og hendelser. Vi tilbyr tett faglig oppfølging og et trygt og engasjerende studiemiljø. Studiet legger til rette for aktiv deltakelse og stimulerende diskusjoner med dine medstudenter og våre dyktige forelesere.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • hva mener vi egentlig med begrepene fred og konflikt?
 • kan krig rettferdiggjøres? Hvilke kriterier må i så fall ligge til grunn?
 • vil klimaendringene og miljø-ødeleggelser føre til flere voldelige konflikter?
 • er FN fortsatt relevant eller har organisasjonen utspilt sin rolle?
 • har verdenssamfunnet plikt og rett til å gripe inn i suverene staters interne konflikter?
 • hvilken rolle spiller religion og økonomi i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • hvordan kan man best forebygge og løse voldelige konflikter?
 • gjelder menneskerettighetene egentlig for alle?
 • hvorfor er demokratiet som styresett på tilbakegang?
 • kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
   

“I dette studiet lærer du blant annet om konsekvensene av konflikt og hvordan de kan forebygges, ulike aktørers rolle og internasjonalt samarbeid og utvikling”.

Studieleder

Internship, praktiske ferdigheter og minner for livet med studietur til Tanzania og Midtøsten

Du skal få en praktisk forståelse av læringsinnholdet. I løpet av studietiden vil du få mulighet til å reise på studieturer til Tanzania* og Midtøsten*, ta internship eller reise på utveksling til utlandet i et semester. Vi tilbyr også nyttige kurs som vil styrke CV-en din og gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Blant annet tilbyr vi kurset Conflict Management in Practice.

"Studiene ved Oslo Nye Høyskole, og da spesielt freds- og konfliktstudier, har høy kvalitet og gir en god grunnmur for veien videre. Her har du mange muligheter til å bygge erfaring og skape nettverk og muligheter for deg selv."

- Stian Abrahamsen, tidligere freds- og konfliktstudent, jobber i Flyktninghjelpen.

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

  Arbeidsrelevans og videre studier

  Kunnskap innenfor freds- og konfliktstudier åpner for muligheter til mange spennende yrker både i Norge og utlandet.


  Potensielle arbeidsgivere er: 
   
  • utenriksdepartementet eller andre departementer
  • FN-systemet
  • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Krikens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og mange flere)
  • offentlige etater (som UDI, Nav)
  • konsulentbyråer
  • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
  • samfunnsforskning (PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.)
  • forsvaret og etterretning
  • interesserorganisasjoner og tenketanker
  • politiske partier
  • media 
    

  Med fullført bachelor i freds- og konfliktstudier kvalifiserer du også til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet,

  Se alle studier ved ONH

  1. semester, valgfrie emner eller utveksling
  Tilbake til toppen