Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i freds- og konfliktstudier

Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Og hvordan kan vi skape utvikling, fred og sikkerhet? Dette studiet lærer deg å analysere, forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst
Studiested: Campus i Oslo
Studieomfang: Heltid
Lånekassen: Godkjent

I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver. Studiet gir deg også mulighet til få praktisk arbeidserfaring gjennom internship, og internasjonal erfaring gjennom utveksling og studieturer til Tanzania og Midtøsten.

Oslo Nye Høyskole var den første utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbød en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier. Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier.

bilder fra militærøvelse hvor studenter ved ONH fikk være med som deltakere
Som student i freds- og konfliktstudier får du også muligheten til å delta på ulike øvelser. Her ser vi bilder fra en militærøvelse noen studenter fra ONH var deltakere i. Foto: Forsvaret

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere, forstå og diskutere internasjonale forhold og hendelser. Vi tilbyr tett faglig oppfølging og et trygt og engasjerende studiemiljø. Studiet legger til rette for aktiv deltakelse og stimulerende diskusjoner med dine medstudenter og våre dyktige forelesere.


På dette studiet lærer du blant annet om: 

 • Hva mener vi egentlig med begrepene fred og konflikt?
 • Kan krig rettferdiggjøres? Hvilke kriterier må i så fall ligge til grunn?
 • Vil klimaendringene og miljø-ødeleggelser føre til flere voldelige konflikter?
 • Er FN fortsatt relevant eller har organisasjonen utspilt sin rolle?
 • Har verdenssamfunnet plikt og rett til å gripe inn i suverene staters interne konflikter?
 • Hvilken rolle spiller religion og økonomi i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • Hvordan kan man best forebygge og løse voldelige konflikter?
 • Gjelder menneskerettighetene egentlig for alle?
 • Hvorfor er demokratiet som styresett på tilbakegang?
 • Kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
   

Internship, praktiske ferdigheter og minner for livet med studietur til Tanzania og Midtøsten

Vi ønsker at du skal få en praktisk forståelse av læringsinnholdet. I løpet av studietiden vil du derfor få mulighet til å ta internship eller reise på utveksling til utlandet i et semester, og det kan også bli mulighet for studieturer til Tanzania* og Midtøsten*. Vi tilbyr også nyttige kurs som vil styrke CV-en din og gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Blant annet tilbyr vi kurset Conflict Management in Practice.

"Studiene ved Oslo Nye Høyskole, og da spesielt freds- og konfliktstudier, har høy kvalitet og gir en god grunnmur for veien videre. Her har du mange muligheter til å bygge erfaring og skape nettverk og muligheter for deg selv."

- Stian Abrahamsen, tidligere freds- og konfliktstudent, som nå jobber i Flyktninghjelpen

  Arbeidsrelevans og videre studier

  Kunnskap innenfor freds- og konfliktstudier åpner for muligheter til mange spennende yrker både i Norge og utlandet.


  Potensielle arbeidsgivere er: 

  • utenriksdepartementet eller andre departementer
  • FN-systemet
  • humanitære organisasjoner som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp etc.
  • offentlige etater som UDI, Nav
  • konsulentbyråer
  • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
  • samfunnsforskning ved for eksempel PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.
  • forsvaret og etterretning
  • interesserorganisasjoner og tenketanker
  • politiske partier
  • media 
    

  Med fullført bachelor i freds- og konfliktstudier kvalifiserer du også til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet.

  Kunne du tenke deg å ta en bachelor med fordypning?

  Vi tilbyr fire bachelorgrader med fordypning innen fagområdet statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Les mer om hva du kan søke på her →

  1. semester, valgfrie emner eller utveksling
  Tilbake til toppen