Hopp til hovedinnhold

Freds- og konfliktstudier - forstå hva som ligger bak

Hvilke krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt? Freds- og konfliktstudier er et tverrfaglig studium som skal gjøre deg i stand til å analysere lokale og globale fenomener knyttet til fred og konflikt.

Søk studier

Opptakskrav på studiene er generell studiekompetanse. 

Oppstart avhenger om du velger å studere på nett eller campus. 

Du kan ta bachelor i freds- og konfliktstudier eller årsstudium i freds- og konfliktstudier og ulike enkeltemner.

Drømmer du om å arbeide innen humanitære organisasjoner, statlig utenrikstjeneste (både politisk og militært), politisk forskning, fredsforskning og tilsvarende arbeidsområder kan dette være riktige studier for deg.

Fagfeltet er i kontinuerlig endring med stadig nye måter å tenke på når det kommer til blant annet konfliktforebygging, årsaker til konflikter, ulike aktørers roller og internasjonal samhandling og utvikling.

Studiene bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, blant annet statsvitenskap, historie, jus, antropologi, filosofi, geografi, kulturstudier, religionsstudier og strategi- og forsvarsstudier.   

frivillige som står sammen i en ring

Nyttige erfaringer underveis i studiene

På Oslo Nye Høyskole ønsker vi å legge til rette for at du kan tilegne deg praktiske ferdigheter og erfaringer.

I løpet av bachelorgarden i freds- og konfliktstudier (som kan tas både på nett og på campus) har du mulighet til å ta internship hos yrkesrelevante aktører som en del av graden. Erfaring fra yrkeslivet gjør deg bedre rustet til å sikre deg jobb ved endte studier.

Høyskolen tar også jevnlig imot internasjonale gjester og partnere som holder forelesninger for dere. Våre fagansatte deltar aktivt i internasjonale nettverk, noe som styrker vår internasjonale profil.  

I tillegg har vi studentutvekslingssamarbeid med flere utenlandske universiteter hvor vi hvert studieår tar imot en gruppe studenter som har undervisning sammen med bachelorstudentene på campus. Dette bidrar til nye perspektiver for alle og et engasjerende læringsmiljø.  
 

Studieturer til spennende steder 

Som stedlig student har du mulighet til å bli med på studietur til Tanga i Tanzania på første studieår.

På andre studieår i bachelorgraden har du også mulighet til å bli med på studietur. De siste årene har studieturen gått til Israel og Palestina

Studieturene er med på å gi et unikt innblikk i faglige problemstillinger knytet til de ulike områdene, og det gir deg internasjonal erfaring. Det har også blitt arrangert kortere studieturer, som for eksempel til Svalbard i forbindelse med emnet The Geopolitics of the Arctic.

Studieturene følger offentlige reiseråd og vil ikke bli arrangert dersom det ikke er tillatt.  

israel med flagget i forgrunnen

Karrieren din starter under studiene 

På freds- og konfliktstudier legger vi til rette for og oppfordrer deg til å engasjere deg ved siden av studiene. Vi har god kontakt med både organisasjonsliv og forskningsinstitusjoner og bidrar med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

Høyskolen har også en egen karriererådgiver som tilbyr individuell karriereveiledning og som organiserer ulike møter og kurs for dere.
 

Ønsker du å sparre med en studieveileder om studiemulighetene?