Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i freds- og konfliktstudier – nettstudium

Vi lever i en sammensatt og kompleks verden som til tider kan virke både uoversiktlig og uforståelig. Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Med freds- og konfliktstudier vil du tilegne deg både teoretiske og praktiske verktøy for å forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst og vår
Studiested: Nettstudier
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Oslo Nye Høyskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr et bachelorprogram i freds- og konfliktstudier. Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier. I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver.

Det å forstå samtidens internasjonale forhold er etterspurt i både private og offentlige institusjoner, ideelle og internasjonale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og akademia.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen internasjonale forhold, hendelser og utviklingstrekk.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • hva ligger egentlig i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • hvorfor oppstår væpnede konflikter?
 • hvorfor valgte verdenssamfunnet å intervenere i Libya, men ikke Syria?
 • finnes det egentlig regler i krig?
 • hvilken rolle spiller religion i fred og konflikt?
 • er det noen sammenheng mellom demokrati og fred?Hvorfor er det så vanskelig å reformere FN?
 • er krig utelukkende negativt?
 • vil klimaendringene føre til flere voldelige konflikter?
 • kan brudd på menneskerettigheter rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning, og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

freds- og konfliktstudier på onh

Internship, kurs eller utveksling 

I løpet av studiet har du mulighet til å ta internship og gjennomføre kurs i konflikthåndtering eller ta et semester i utlandet. 

Internship gir deg en unik mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet, knytte kontakter og styrke din CV. 

Nysgjerrig på utlandet? Se hvor du kan dra på utveksling her →

jente som holder to plakater

May-Linda tar en bachelor i freds- og konfliktstudier. Hun valgte å ta internship som en del av graden og er utstasjonert på FN-sambandet i Tromsø.

Nettverket som ONH har tilgjengelig er mangfoldig og faglig sterkt, noe som skaper en motiverende og inspirerende studietid

Les om May-Linda sin studiehverdag

Jobbmuligheter og videre studier

Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor freds- og konfliktstudier er et viktig steg på veien mot en spennende jobb og åpner for muligheter både i Norge og utlandet. 


Potensielle arbeidsgivere er:
 
 • utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Krikens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og mange flere)
 • offentlige etater (som UDI, Nav)
 • konsulentbyråer
 • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
 • samfunnsforskning (PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.)
 • forsvaret og etterretning
 • interesserorganisasjoner og tenketanker
 • politiske partier
 • media
   

Med fullført bachelor i freds- og konfliktstudier kvalifiserer du også til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet,

Se mer informasjon om nettstudier her


 

Se datoer for samlingene her

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester.

Som bachelorstudent er det obligatorisk å delta på to samlinger. Samlingene må gjennomføres før du kan levere avsluttende bacheloroppgave, men det er opp til deg selv når i studieløpet du ønsker å gjøre dette.

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen. Noen av samlingene kan finne sted fysisk på campus i Oslo.

1. semester, valgfrie emner eller utveksling
Tilbake til toppen