Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Kosthold og ernæring for eldre 30 sp

Ønsker du å bidra til gode matopplevelser, riktig kosthold og verdighet for eldre? Med vår aldrende befolkning vil det være et økende behov for den kompetansen du får fra å studere kosthold og ernæring for eldre.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Se når du kan starte på nettstudier

Matglede er viktig uansett alder, og med riktige grep kan måltidet bli en begivenhet i hverdagen.

De fleste eldre i Norge i dag lever gode liv, men det er dokumentert at det ofte svikter når det gjelder mat og måltider, både på sykehjem og blant hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie. Derfor har helse- og omsorgssektoren et stort behov for folk med ernæringskompetanse.

Hva lærer du?

Gjennom tre hovedemner får du kunnskap om grunnleggende ernæringslære, mat og kosthold i befolkningen, og hvordan du kan jobbe for å sikre god ernæring blant eldre. 

Emnene gir deg blant annet kunnskap om:

  • Anatomi og fysiologi spesielt relevant for ernæring
  • Næringsstoffer og generell ernæringslære
  • Matglede og forebygging av underernæring for eldre

Studiet tilbys på nett, og du bestemmer selv om du vil ta det over ett eller to semester. 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

eldre og ernæring

Frivillig, digital samling 

Hvert semester avholdes det en frivillig, digital samling over to dager som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi ønsker deg velkommen til campus Lovisenberg!

Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Kosthold og ernæring for eldre, Grunnleggende ernæring og Kosthold og ernæring for barn. Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.

Jobbmuligheter og videre studier

Emnepakken er en fin start for deg som vurderer videre ernæringsstudier, og er også nyttig som supplement til den kompetansen eller jobben du allerede har. Du kan også velge å få ett av emnene fra emnepakken innpasset som en del av bachelor i ernæring hos oss.

Kunnskap om ernæring er nyttig i alle yrker der man jobber med eldre mennesker, mat og helse, for eksempel:

  • Sykepleier
  • Helsefagarbeider
  • Sykehjemansatt
  • Ernæringskokk eller øvrig kjøkkenpersonale på sykehjem
  • Fysioterapeut
  • Frisklivsmedarbeider
  • Folkehelsekoordinator eller rådgiver innen folkehelse

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

I dette emnet vil du lære om ernæringsfysiologi og de sentrale delene av kroppen som ses i sammenheng med dette. Du skal også innom sentrale temaer som cellenes oppbygging og funksjon, samt energigivende næringsstoffer.

Les mer
GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

I dette emnet lærer du om blant annet energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse. Du vil også få kunnskap om verktøy for å kartlegge kosthold. 

Les mer
ERN6070 Kosthold og ernæring for eldre (10 sp)

I dette emnet lærer du om vanlige ernæringsutfordringer som kjennetegner eldre som en gruppe, og hvordan det kan legges til rette for et godt kosthold livet ut.

Les mer