Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Ledelse 30 sp

Jobber du med ledelse i dag, men merker at du gjerne skulle hatt mer kunnskap og tyngde til å ta gode avgjørelser? Denne emnekombinasjonen i ledelse ved ONH gir deg oppdatert kompetanse om organisasjon og ledelse, prosjektledelse, organisasjonspsykologi og HR. I tillegg lærer du hvordan digitalisering påvirker jobbhverdagen til en leder og metoder for optimalisert drift i et digitalisert samfunn. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Samfunnet utvikler seg i rekordfart og nye trender setter spor for organisasjon og ledelse i både privat og offentlig sektor. I kjølvannet av pandemi, digitalisering og internasjonalisering, er det behov for oppdatert kunnskap som leder. Kunnskap om ledelse på alle nivå, enten det er ledelse av mennesker, prosjekter eller prosesser, er verdifull på alle nivåer i ditt karriereløp. Dette studiet kan tas på heltid over ett semester eller på deltid over to semestre. 

 

Hva lærer du?

Studiet består av to hovedemner som omhandler grunnleggende teori og praksis om ledelse, organisasjonspsykologi og HR. I emnet Organisasjon og ledelse får du en innføring i organisasjonsteori, organisasjonskultur, kommunikasjon, målstyring og beslutningsprosesser. Og ved å ta emnet Organisasjonspsykologi og HR tar du et dypdykk ned i de organisatoriske, sosiale og psykologiske prosessene som har betydning for aktørene i arbeidslivet. HR handler om å utvikle, ivareta og lede mennesker i deres arbeid og samhandling i organisasjoner.

Det populære emnet Prosjektledelse gir deg en helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid. Etter gjennomført emne kan du bruke prosjektmetoden for å løse ulike oppgaver ved å identifisere og formulere problemstillinger, initiere og planlegge prosjekter, lede og bruke ulike styringsformer for å oppnå ønskede resultater. I det siste emnet i denne pakken, Digital transformation management, lærer du hvordan institusjoner, organisasjoner og andre økonomiske enheter må endre seg i takt med det digitale inntoget i samfunnet vårt.  
 

Samling på Oslo Nye Høyskole

Hvert semester avholdes det en samling over to dager på Oslo Nye Høyskole som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi ønsker deg velkommen til campus Lovisenberg!

Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Økonomi og Administrasjon samt Digital Markedsføring og Ledelse. Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.

Jobbmuligheter og videre studier

Kombisjonen av disse emnene er en fin start for deg som vurderer videre studier innenfor økonomi, ledelse og markedsføring, og er også nyttig som supplement til den kompetansen eller jobben du allerede har. Du kan også velge å få ett eller flere av emnene innpasset som en del av bachelor i Digital markedsføring og Ledelse eller Økonomi og Administrasjon. 

Kunnskap om ledelse er nyttig i alle bransjer innenfor privat og offentlig næringsliv. For eksempel:

  • Prosjektleder i små eller store bedrifter, byråer eller etater
  • Mellomleder på ulike nivå
  • Konsulent i strategi, ledelse eller markedsføring
  • Medarbeider i HR-avdelinger
  • Personalrådgiver, karriereutvikler, rekrutteringsmedarbeider
  • Daglig leder i små eller store bedrifter, butikk, oppstartsbedrift el.
  • Underviser om ledelse
Tilbake til toppen