Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Salg og markedsføring, emnepakke 30 sp

Jobber du med salg og markedsføring i dag, men merker at du gjerne skulle hatt mer kunnskap til å ta markedsoptimale beslutninger? Emnepakken i markedsføring ved ONH gir deg oppdatert kompetanse om salg og markedsføring, digital markedsføring, forbrukeratferd og psykologi, samt merkevareledelse, PR og omdømme. I tillegg vil du få oppdatert kunnskap om den digitaliseringen som dominerer markedsføringsfeltet i dag.  

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Det finnes knapt et fagfelt som har utviklet seg og endret seg i like stor grad som markedsføringsfaget. I kjølvannet av pandemi, digitalisering og internasjonalisering, er det behov for oppdatert kunnskap som markedsfører, både i privat og offentlig sektor. Inntoget av teknologi, sosiale medier, et mer fragmentert mediebilde og stadig nye oppstartsbedrifter med nye innovative produkter og tjenester, øker behovet for å etterutdanne seg og forstå disse viktige mekanismene. Dette studiet kan tas på heltid over ett semester eller på deltid over to semestre. 

Hva lærer du?

Emnepakken består av to hovedemner som omhandler grunnleggende teori og praksis om tradisjonell og digital markedsføring. I emnet Markedsføring får du innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud. Og ved å ta emnet Innføring i digital markedsføring vil du forstå de sentrale teoriene og verktøyene som brukes for å markedsføre produkter og tjenester digitalt. Du lærer også å utvikle en helhetlig digital markedsstrategi. 

Emnet Forbrukeratferd og psykologi gir deg en introduksjon til forbrukeratferd og forbrukerpsykologi på et grunnleggende nivå. Emnet har fokus på hvilke eksterne og interne faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene, med henvisning til relevant forskning. I det siste emnet i denne pakken, Merkevareledelse, PR og omdømme, vil du spesialisere deg på merkevareverdi og forstå hvorfor merkevarer fører til lønnsomhet og lojalitet, i tillegg til at du får grunnleggende forståelse av prinsippene og viktigheten av omdømme og kommunikasjon fra organisasjoner til ulike interessenter. 

Samling på Oslo Nye Høyskole

Hvert semester avholdes det en samling over to dager på Oslo Nye Høyskole som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi ønsker deg velkommen til campus Lovisenberg!
Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Økonomi og Administrasjon samt Digital Markedsføring og Ledelse. Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.

Jobbmuligheter og videre studier

Emnepakken er en fin start for deg som vurderer videre studier innenfor økonomi, ledelse, salg og markedsføring, og er også nyttig som supplement til den kompetansen eller jobben du allerede har. Du kan også velge å få ett eller flere av emnene fra emnepakken innpasset som en del av bachelor i Digital markedsføring og Ledelse eller Økonomi og Administrasjon. 

Kunnskap om markedsføring er nyttig i alle bransjer innenfor privat og offentlig næringsliv. For eksempel:

  • Medarbeider i reklame- og mediebyråer
  • Ansatt i markedsavdelinger der typiske titler vil være produktsjef, brand manager, digital markedsfører, markedsanalytiker og markedssjef
  • Ansatt i salgsavdelinger der typiske titler vil være kategoriansvarlig, sortimentsansvarlig, key account manager, salgsmedarbeider og salgssjef
  • Kreative yrker innenfor utvikling av kommunikasjon på nettsider, i form av annonser, innholdsmarkedsføring og brukergrensesnitt
  • Gründer- og oppstartsbedrifter 

Oppstart: 

Høst og vår

ØKAD1140 Markedsføring (7,5)

I dette emnet får studenten innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud.

Les mer
DML1120 Forbrukeratferd og psykologi (7,5 sp)

Emnet gir studenten en introduksjon til forbrukeratferd og forbrukerpsykologi på et grunnleggende nivå.

Les mer
DML1210 Innføring i digital markedsføring (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i sentrale teorier og verktøy innen digital markedsføring. I tillegg vil du lære å utvikle en helhetlig digital markedsstrategi.

Les mer
DML1220 Merkevareledelse, PR og omdømme (7,5 sp)

Dette emnet gir deg en grunnleggende forståelse av prinsippene og viktigheten av omdømme og hvordan det brukes til å bygge varemerker med hensyn til flere interessenter.

Les mer