Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i helsepsykologi og helsefremmende arbeid

Et årsstudium i helsepsykologi og helsefremmende arbeid gir deg muligheten til å spisse kompetansen din og få praktisk kunnskap om mekanismene som påvirker psykisk helse og uhelse, både på individ – og gruppenivå, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for at mennesker får det bedre.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Hvorfor velge årsstudium i helsepsykologi og helsefremmende arbeid?

Studiet er interessant for deg som er interessert i hvordan samfunnet kan legge til rette for god helse, og som jobber eller ønsker å jobbe innen forebygging, kommunal sektor eller helsefremmende i ulike bedrifter. Det er også relevant for deg som ønsker mer kunnskap om psykisk helse og hvordan man kan forebygge psykisk uhelse. Gjennom dette årsstudiet får du også en mulighet til å få innblikk i psykologien som fagområde, og gir mulighet for videre påbygning til bachelor dersom du ønsker det.

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden.

Mann ute i naturen som sitter å lytter på podcast

Hva lærer du om på årsstudium i helsepsykologi og helsefremmende arbeid?

Årsstudiet i helsepsykologi og helsefremmende arbeid har et hovedfokus på hvordan man kan forstå og arbeide med psykisk helse og hvordan vi kan forebygge psykisk uhelse i befolkningen.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

 • hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i helsefremmende sammenheng på et overordnet samfunnsnivå
 • hvilke faktorer som er med på å fremme og hemme helseatferd
 • de vanligste psykiske helseutfordringene i samfunnet
 • hvordan samfunnet kan og bør legge til rette for at mennesker kan ta gode valg for egen helse
 • psykologiske traumer som folkehelseproblem og individers utvikling av traumelidelser
 • kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for å tilrettelegge for endring gjennom samtale
   

Arbeidslivsrelevans og videre studiemuligheter

Et årsstudium er et godt utgangspunkt for en lengre universitetsutdannelse eller for å gi deg mer tyngde i arbeidslivet, hvor psykologisk forståelse alltid vil være relevant.


Kompetansen kan være nyttig innen: 
 

 • Psykisk helsevern
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Kriminalomsorg og krisesenter
 • Undervisningssektoren
   

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudiet, kan du fortsette på en bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi.

Se alle studier ved ONH

I løpet av årsstudiet må man delta på én obligatorisk samling. Samlingen går over to dager og du kan velge om du vil delta digitalt eller på campus i Oslo. Du vil bli invitert til samlingen ved semesterstart og kan velge mellom flere ulike datoer. Oppdatert informasjon om samlinger finner du her.

Det er samling i følgende emne:

PSY3270 Konsulterende psykologi (2. semester)

Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis.

Tilbake til toppen