Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i miljøterapi – nettstudium

Har du et ønske om å jobbe med mennesker med psykiske utfordringer? I dette årsstudiet i miljøterapi lærer du hvordan du kan hjelpe dem gjennom miljøterapi som metode.  

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent

Miljøterapi er en behandlingsform som benyttes ved mange institusjoner og arbeidsplasser i møte med barn, unge og voksne med forskjellige utfordringer i sine liv. Dette årsstudiet passer for deg som vil jobbe med miljøterapi, og for deg som allerede gjør det og ønsker deg bredere kunnskap om denne terapiformen. 

Dette er et nettstudium, og kan inngå som ett år av en bachelor i psykologisk helsearbeid.

Hva lærer du?

Studiet har som målsetning å gi studentene innsikt i hva miljøterapi er og hvordan denne type terapi best kan utføres.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • om spesifikke retninger innen miljøterapi tilpasset ulike brukergrupper
 • om ideer, teorier og forskning som vil bidra i det miljøterapeutiske arbeidet
 • en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling
 • hvordan relasjoner og kommunikasjon kan brukes i en miljøterapeutisk kontekst
 • om menneskelige endringsprosesser og hvordan man snakker med mennesker for å fremme endring
 • grunnleggende innføring i mange av psykologiens hovedområder
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Der får du tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

studenter studerer miljøterapi på oslo nye høyskole

  Jobbrelevans og videre studier


  Årsstudiet i miljøterapi passer for: 
   
  • alle som arbeider eller ønsker å arbeide med miljøterapi for barn, unge og/eller voksne
  • alle som er interessert i miljøterapi som metode
  • miljøterapeut/miljøarbeider
  • leder eller ansvarlig for organisering av miljøterapeutiske tiltak
    

  Årsstudiet vil gi deg et solid grunnlag i yrker hvor miljøterapi benyttes som behandlingsmetode. Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi

  Les mer om våre bachelorprogrammer i psykologi her.

  Se alle studier ved ONH

  I løpet av årsstudiet må man delta på to obligatoriske samlinger. En obligatorisk samling går over 1-2 dager. Både i PSY3270 og i PSY6161 er samlingene heldigitale.

  Det er samling i følgende emner:

  1. PSY3270 Konsulterende psykologi (2. semester)
   Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis.
    
  2. PSY6161 Miljøterapi (2. semester)
   I emnet vil du lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi. Det vil legges vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut, hvor blant annet relasjons- og kommunikasjonskompetanse vil stå i fokus.  På samlingen vil det være undervisning i sentrale temaer og arbeid i grupper med case.