Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i psykologi – nettstudium

Et årsstudium i psykologi passer for deg som vil ha en smakebit på psykologistudier, eller deg som eller ønsker lære mer om normalpsykologi. Etter at årsstudiet er ferdig, kan du fortsette på andreåret av bachelor i anvendt psykologi.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Neste oppstart er høsten 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Hva det er som gjør at vi oppfører oss på ulike måter når vi er med andre, både i nære relasjoner med noen få og som del av større grupper? Hvordan klarer noen barn å få et godt liv på tross av alvorlig omsorgssvikt? Hva skal til for å utvikle gode evner til å kommunisere med andre mennesker? Dette er bare noen av spørsmålene du vil utforske i løpet av studieåret.

Hva lærer du?

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

I løpet av årsstudiet i psykologi vil du blant annet lære om

 • psykologi som fag og vitenskap i tillegg til en innføring i psykologiens historie
 • sentrale personer som har hatt stor betydning for psykologifagets utvikling
 • mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømming, beslutningstaking og problemløsning
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling
 • hva som utvikler seg, når det utvikler seg, hvordan og hvorfor utviklingen skjer

Hvis psykologi virker spennende, er årsenheten ved Oslo Nye Høyskole det rette studievalget. Hver av foreleserne sitter med en enorm kunnskap og viser en genuin interesse for sitt fag. Dette kommer tydelig frem i undervisningen. Hva er vel bedre enn å delta på forelesninger av god faglig kvalitet? Dessuten - kunnskap om menneskets atferd og mentale prosesser er nyttig uansett yrkesvei, og ellers i livet.

Oda Ødegaard Flaaten, tidligere psykologistudent 

Sjekk ut vår podkast Psykt interessant – en podkast om aktuelle temaer innen psykologi.

student studerer psykologi på oslo nye høyskole

Jobbmuligheter og videre studier

Årsstudiet er et godt utgangspunkt for en lengre universitetsutdannelse eller for å gi deg mer tyngde i arbeidslivet, hvor psykologisk forståelse alltid vil være relevant.

Om du ønsker å studere videre etter fullført årstudiet, kan du fortsette direkte på andreåret på bachelor i anvendt psykologi, eller få innpass for 45 studiepoeng om du forsetter på bachelor i psykologisk helsearbeid.

Les mer om våre bachelorprogrammer i psykologi her.

Et årsstudium i psykologi vil gi relevant kunnskap for mange ulike sammenhenger. Kunnskap om normalpsykologien, som er studiet av alminnelige menneskers normale psykologiske funksjon, kan være nyttig på arbeidsplasser hvor man jobber med mennesker.

For eksempel innen

 • helse- og omsorgssektoren
 • undervisningssektoren
 • ledelse og administrering av andre
 • organisasjonsarbeid
 • forbrukerinnsikt

Se alle studier ved ONH

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1230 Utviklingspsykologi (15 sp)

Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet og undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet.

Les mer
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Les mer
PSY1250 Kognitiv psykologi (15 sp)

Alt vi mennesker tenker og gjør er behandling av informasjon. Alt fra hvor langt det er å gå til bilen, via hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke – vi gjør vurderinger basert på informasjon vi har tilgjengelig. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering.

Les mer