Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i psykologi

Et årsstudium i psykologi passer for deg som vil ha en smakebit på psykologistudier, eller som ønsker å lære mer om normalpsykologi. Etter at årsstudiet er ferdig, kan du fortsette på andreåret av bachelor i anvendt psykologi.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Bestill studieveiledning Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Campus i Oslo
Studiestart: Høst
Studieomfang: Heltid
Lånekassen: Godkjent

Hva er det som gjør at vi oppfører oss på ulike måter når vi er med andre, både i nære relasjoner med noen få og som del av større grupper? Hva skal til for å utvikle gode evner til å kommunisere med andre mennesker? Og Hvordan klarer noen barn å få et godt liv på tross av alvorlig omsorgssvikt? Dette er bare noen av spørsmålene du vil utforske i løpet av studieåret.

Hva lærer du?

Du går i en mindre klasse med kort vei til engasjerte og dyktige forelesere.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • psykologi som fag og vitenskap og en innføring i psykologiens historie
 • sentrale personer som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling
 • mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømming, beslutningstaking og problemløsning
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling
 • hva som utvikler seg, når det utvikler seg, hvordan og hvorfor utviklingen skjer
   

Sjekk ut vår podcast Psykt interessant – en podcast om aktuelle temaer innen psykologi.

For meg innfrir Oslo Nye Høyskole alle krav, pluss litt til. Fra dag én har alle blitt sett og hørt, både innenfor klassen og som student på skolen. Foreleserne våre er utrolig flinke! I motsetning til en offentlig skole hvor du lett kan føle deg som en i mengden, har Oslo Nye Høyskole et mindre miljø, og de ansatte er tilgjengelige for deg og hjelper til med det du trenger.

Vibeke Falla, tidligere psykologistudent  

studenter på psykologi på oslo nye høyskole

Personlig veiledning

Hver student får personlig veiledning som gjør at du blir fulgt opp det første året. Den personlige veiledningen kan for eksempel inneholde bistand med spørsmål knyttet til fag, skriveveiledning, veiledning på studieteknikk og hjelp i overgangen fra videregående til høyskole. Du kan kontakte din nettlærer når du har behov for det. Studentene vil også samles i mindre grupper gjennom semesteret. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidsrelevans og videre studier

Et årsstudium er et godt utgangspunkt for en lengre universitetsutdannelse eller for å gi deg mer tyngde i arbeidslivet, hvor psykologisk forståelse alltid vil være relevant.

Om du ønsker å studere videre etter fullført årstudiet, kan du fortsette direkte på andreåret på bachelor i anvendt psykologi, eller få innpass for 45 studiepoeng om du forsetter på bachelor i psykologisk helsearbeid.

Les mer om våre bachelorprogrammer i psykologi her.

Et årsstudium i psykologi vil gi deg kunnskap om normalpsykologien, som er studiet av alminnelige mennesker normale fungering, og det er relevant i mange ulike sammenhenger.


Kunnskapen er nyttig blant annet innen: 
 
 • helsesektoren
 • undervisningssektoren
 • ledelse og administrering av mennesker
 • organisasjonsarbeid
   

Se alle studier ved ONH