Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i utviklingspsykologi, traume og psykisk helse

Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse eller plage i løpet av livet. Med et årsstudium i utviklingspsykologi, traume og psykisk helse kan du spisse kompetansen din og få praktisk kunnskap om psykisk helse og uhelse.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Hvorfor velge årsstudium i utviklingspsykologi, traume og psykisk helse?

Studiet er interessant for deg som jobber med mennesker, for eksempel innen helsevesen eller bedriftshelsetjenesten, eller som bare ønsker mer kunnskap om et tema som angår alle. Studiet gir også en mulighet til å få innblikk i psykologien som fagområde, og gir mulighet for videre påbygning til bachelor dersom du ønsker det.

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden.

En gruppe støtter hverandre i samtale, og to gir hverandre en klem

Hva lærer du om på årsstudium i utviklingspsykologi, traume og psykisk helse?

Årsstudiet utviklingspsykologi, traume og psykisk helse har et hovedfokus på psykologisk utvikling, traumer og tilknytningsproblematikk, og hvordan man kan forstå og arbeide med psykisk helse. Studiet består av fire emner som gir bred kunnskap om barn, unge og voksnes psykiske helse, normal og abnormal psykisk fungering, samt praktiske ferdigheter som kan anvendes i møte med mennesker i krevende livssituasjoner.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

 • bredden og mangfoldet i menneskelig utvikling
 • sammenhengen mellom traumer og barn og unges utvikling og fungering, for eksempel hvordan omsorgssvikt kan skape et brudd i tilknytningen mellom barn og foreldre som i sin tur kan medføre betydelige psykiske helseplager
 • de vanligste psykiske helseutfordringene i samfunnet
 • hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd
 • kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for å tilrettelegge for endring gjennom samtale
   

Arbeidslivsrelevans og videre studiemuligheter

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med denne type kompetanse. Et årsstudium er et godt utgangspunkt for en lengre universitetsutdannelse eller for å gi deg mer tyngde i arbeidslivet, hvor psykologisk forståelse alltid vil være relevant.


Kompetansen kan være nyttig innen:
 

 • Psykisk helsevern
 • Bedriftshelsetjenester
 • Personal og HR
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Kriminalomsorg og krisesenter
 • Undervisningssektoren
   

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudiet, kan du fortsette direkte på andreåret på bachelor i anvendt psykologi, eller få innpass for 45 studiepoeng om du forsetter på bachelor i psykologisk helsearbeid.

Se alle studier ved ONH

I løpet av årsstudiet må man delta på én obligatorisk samling. Samlingen går over to dager og du kan velge om du vil delta digitalt eller på campus i Oslo. Du vil bli invitert til samlingen ved semesterstart og kan velge mellom flere ulike datoer. Oppdatert informasjon om samlinger finner du her.

Det er samling i følgende emne:

PSY3270 Konsulterende psykologi (2. semester)

Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis.

Tilbake til toppen