Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i ekstremisme, konflikt og vold

Vårt moderne samfunn står overfor en rekke utfordringer knyttet til ekstremisme, konflikt og vold. Disse utfordringene har både nasjonale og internasjonale dimensjoner og krever en grundig og tverrfaglig forståelse for å kunne håndteres på en god og effektiv måte.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent

Årsstudiet i ekstremisme, konflikt og vold passer for deg som har interesse for studier av samfunn, politikk, internasjonale relasjoner, psykologi, sosiologi, historie og andre beslektede fagområder. Studiet har med andre ord en tverrfaglig tilnærming. Med denne årsenheten vil du ikke bare utvikle en grundig forståelse av kompleksiteten i å studere ekstremisme, konflikt og vold, men du vil også utvikle din evne til å analysere og reflektere kritisk rundt komplekse temaer som påvirker mennesker og samfunn på en rekke områder og måter.

Hva lærer du?

I løpet av årsstudiet vil du fordype deg i en rekke temaer, inkludert historien og teoriene rundt ekstremisme, de sosiale og politiske årsakene til konflikt, og de forskjellige formene for vold som kan oppstå i samfunn. Videre vil du også utforske hvordan disse fenomenene påvirker enkeltpersoner, grupper, og samfunn, både på lokalt og globalt nivå.

Studiet legger vekt på kritisk analyse, og som student vil du utforske sammensatte og interessante problemstillinger gjennom teoretiske studier og mer praktiske case-studier.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

  • hvordan vi forstår sentrale begreper som krig, konflikt, vold og fred
  • kritiske perspektiver på terrorisme og terrorforskning
  • sentrale teorier og forklaringsmodeller om massevold og folkemord
  • utviklingen av fredsarbeid og konfliktløsende mekanismer
     

mann som står med ropert og snakker til en forsamling

Undervisning i Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsstudium i ekstremisme, konflikt og vold passer både for deg som ønsker å ta fatt på studier for første gang, og for deg som ønsker å supplere tidligere studier og erfaringer fra arbeidslivet. Studiet kan i så måte være med på å skape nye muligheter i din karriere.

Tematikken i studiet og ferdighetene man lærer seg kan være nyttig for deg som arbeider i offentlig tjeneste, politiet, militæret, humanitære organisasjoner, eller andre yrker der en forståelse av disse fenomenene står sentralt.

Med dette årsstudiet kan du også enkelt søke deg videre på en av våre bachelorgrader i freds- og konfliktstudier, internasjonale studier eller statsvitenskap.

Se alle studier ved ONH