Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i internasjonale studier – nettstudium

Vil du lære mer om hvordan verden utenfor Norges grenser henger sammen? Er du opptatt av samfunnsaktuelle spørsmål, som hva vi kan gjøre med flyktningkrisen og hvordan pandemien påvirker verdensøkonomien? Da passer internasjonale studier for deg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Dette er et praksisnært studium som gir deg et solid fundament innen internasjonale studier. Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet.

Du vil studere på en høyskole med tett kontakt med både organisasjonsliv og forskningsinstitusjoner. Vi hjelper gjerne med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktiv for din fremtidige drømmearbeidsgiver.

Hva lærer du? 

Årsstudiet består av seks studieemner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

 • Internasjonale studier – hvordan verden er "skrudd sammen". 
 • Internasjonal historie – hvordan dagens internasjonale system er blitt til og hvorfor dette er relevant for vår tid.  
 • Internasjonal politikk – forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen.  
 • Menneskerettigheter – Muligheter, utfordringer og moralske dilemmaer. 
 • Folkemord og massevold – krig, systematisk vold, totalitarisme og andre grusomheter som har preget menneskeheten. 
 • Metode – Det som ligger bak alt, nemlig hvordan vi kommer frem til god kunnskap. 
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsenheten i internasjonale studier er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, og det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre.  Dette forutsetter at du har godkjent de 60 studiepoengene fra årsstudiet. 

Kunnskap om hva som foregår i verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer.


Kunnskapen er nyttig blant annet innen: 

 • Frivillige organisasjoner  
 • Mediebedrifter  
 • Forsvaret og etterretning  
 • Forskning, akademia og skolevesenet 
 • Ulike departementer og offentlige etater  
 • Politiske organisasjoner og partier 
 • Konsulentbransjen
   

Les om hvordan det er å være nettstudent.

Se alle studier ved ONH

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester. Her får du får muligheten til å treffe forelesere og medstudenter. 

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen.

Tilbake til toppen