Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i internasjonale studier – nettstudium

Er du interessert i verden utenfor Norges grenser og hva som former den? Lurer du på om FN fortsatt er relevant, om flyktningkrisen fører til økt usikkerhet eller hva pandemier gjør med internasjonalt samarbeid? Da er internasjonale studier for deg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst og vår
Studiested: Nettstudier
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Verden har aldri vært så tett sammenvevd politisk, økonomisk, juridisk og kulturelt som den er i dag. Samtidig ser vi dype splittelser og konflikter på den internasjonale scenen.

Internasjonale studier bygger på fagområder som statsvitenskap, historie, jus og økonomi, så vel som psykologi, filosofi og kulturstudier for å forstå hva det er som former den verden vi lever i.

Internasjonale forhold påvirker oss stadig mer, og din kompetanse etter endt bachelor være ansett og etterspurt.

Hva lærer du i internasjonale studier?

Internasjonale studier ligger nært statsvitenskap som fagfelt, men med et større fokus på internasjonale forhold.

Du undervises av en entusiastisk gjeng som gjerne bruker podkast, interaktive kart som læringsverktøy. Med dette studiet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere og drøfte spennende og viktige problemstillinger.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • internasjonalt samarbeid og konflikt
 • internasjonal økonomi
 • globaliseringens konsekvenser
 • klimaspørsmål
 • internasjonal rett
 • militær maktbruk
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning, og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden.

Internship – få relevant arbeidserfaring  

Praktisk erfaring fra relevante arbeidsplasser kan være døråpner inn i det arbeidslivet du ønsker å jobbe i. Som nettstudent har du mulighet til å gjennomføre et internship som del av studiene. Det gir deg mulighet til å lære å kjenne en bransje du vil inn i, knytte kontakter og styrke din CV allerede i studietiden.


Tidligere studenter har gjennomført internship ved blant annet:
 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • Utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
   

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier

Med denne bachelorgraden kan du ta et stort sted på veien mot en spennende jobb. Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor internasjonale studier er etterspurt i mange sektorer og bransjer både i Norge og utlandet.


Potensielle arbeidsgivere er: 
 
 • Utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp m.fl.)
 • offentlige etater
 • Forsvaret og etterretning
 • forskningsinstitusjoner og akademia
 • skolevesenet
 • ulike medier
 • konsulentbransjen
   

Med fullført bachelor i internasjonale studier kvalifiserer du også til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet.

Tidligere student ved ONh, Lilliane, smiler inn i kamera

Liliane fullførte en bachelor i internasjonale studier og er i dag bærekraftskonsulent i KPMG. Les hennes tips og tanker om internships, studierutiner og hvordan det var å være nettstudent på ONH

Se datoer for samlingene her

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester.

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen. Noen av samlingene kan finne sted fysisk på campus i Oslo.

1. semester, valgfrie emner eller utveksling
Tilbake til toppen