Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i internasjonale studier

Er du interessert i det som skjer utenfor Norges grenser, og ønsker du å forstå hvordan internasjonale hendelser og forhold påvirker oss? Da passer internasjonale studier for deg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Campus i Oslo 
Studiestart: Høst
Studieomfang: Heltid
Lånekassen: Godkjent

Dette er et tverrfaglig og praksisnært studium som gir deg et solid fundament innen internasjonale studier. Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. I løpet av året kan du også få med deg en studietur. Tidligere år har studieturen gått til Berlin. Hvis du går videre til en bachelor hos oss så arrangeres det studietur til Israel og Palestina i løpet av andreåret.

Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet så kan du begynne rett på andreåret i bacheloren i internasjonale studier.

Hva lærer du? 

Årsstudiet består av seks studieemner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

 • Internasjonale studier – hvordan verden er "skrudd sammen". 
 • Internasjonal historie – hvordan dagens internasjonale system er blitt til og hvorfor dette er relevant for vår tid.  
 • Internasjonal politikk – forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen.  
 • Menneskerettigheter – Muligheter, utfordringer og moralske dilemmaer. 
 • Folkemord og massevold – krig, systematisk vold, totalitarisme og andre grusomheter som har preget menneskeheten. 
 • Metode – Det som ligger bak alt, nemlig hvordan vi kommer frem til god kunnskap. 
   

studenter studerer internasjonale relasjoner på oslo nye høyskole

Hvordan er studiene lagt opp?

På campus i Oslo deltar du i undervisningen sammen med studenter som tar bachelor i internasjonale studier. Våre forelesere er engasjerte og innovative og tar ofte for seg dagsaktuelle temaer. I tillegg vil du sannsynligvis møte internasjonale studenter som er på utveksling hos oss*.

“Man møter mange som er interessert i politikk og verdenssamfunnet på samme nivå som seg selv, så det sosiale er definitivt et pluss her. Det er i tillegg mye man får mulighet til å være med på gjennom høyskolen, som kommer i tillegg til det obligatoriske, men som er relevant for det faglige.” 

– Simen Windheim, tidligere bachelorstudent i internasjonale studier 

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsenheten i internasjonale studier er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, og det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre. Dette forutsetter at du har godkjent de 60 studiepoengene fra årsstudiet. 

Kunnskap om hva som foregår i verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer.


Kunnskapen er nyttig blant annet innen: 

 • frivillige organisasjoner
 • mediebedrifter
 • forsvaret og etterretning
 • forskning, akademia og skolevesenet
 • ulike departementer og offentlige etater
 • politiske organisasjoner og partier
 • konsulentbransjen
   

Les historier fra studenter om hvordan det var å være student på internasjonale studier

Se alle studier ved ONH

Tilbake til toppen