Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i internasjonale studier

Er du interessert i det som skjer utenfor Norges grenser, og ønsker du å forstå hvordan internasjonale hendelser og forhold påvirker oss? Da passer internasjonale studier for deg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Få mer informasjon Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.

Du kan søke på årsstudiet i internasjonale studier (stedlig – på campus i Oslo) fra januar 2022. Vil du studere på nett, kan du søke allerede nå og starte til våren.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Dette er et tverrfaglig og praksisnært studium som gir deg et solid fundament innen internasjonale studier. Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. I løpet av årsstudiet kan du også få med deg et fem-ukers studieopphold i Tanzania*.

Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet så kan du begynne rett på andreåret i bacheloren i internasjonale studier.

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført i 2021

Hva lærer du? 

Årsstudiet består av seks studieemner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier.

Dette inkluderer emner som:

 • Internasjonale studier – hvordan verden er "skrudd sammen". 
 • Internasjonal historie – hvordan dagens internasjonale system er blitt til og hvorfor dette er relevant for vår tid.  
 • Internasjonal politikk – forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen.  
 • Menneskerettigheter – Muligheter, utfordringer og moralske dilemmaer. 
 • Folkemord og massevold – krig, systematisk vold, totalitarisme og andre grusomheter som har preget menneskeheten. 
 • Metode – Det som ligger bak alt, nemlig hvordan vi kommer frem til god kunnskap. 

Årsstudium i internasjonale studier

Hvordan er studiene lagt opp?

På campus i Oslo deltar du i undervisningen sammen med studenter som tar bachelor i internasjonale studier. Våre forelesere er engasjerte og innovative og tar ofte for seg dagsaktuelle temaer. I tillegg vil du sannsynligvis møte internasjonale studenter som er på utveksling hos oss*.

I starten av hvert kalenderår tilbyr vi et studieopphold i Tanzania. Oppholdet er ikke obligatorisk, men som student hos oss kan du søke om plass. Les mer om den lærerike turen her*.

*Med forbehold om endringer på grunn av Covid-19-pandemien.
 

“Man møter mange som er interessert i politikk og verdenssamfunnet på samme nivå som seg selv, så det sosiale er definitivt et pluss her. Det er i tillegg mye man får mulighet til å være med på gjennom høyskolen, som kommer i tillegg til det obligatoriske, men som er relevant for det faglige.” 

– Simen Windheim, tidligere bachelorstudent i internasjonale studier 

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsenheten i internasjonale studier er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, og det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre.

Kunnskap om hva som foregår i verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer.

Her er noen eksempler

 • frivillige organisasjoner
 • mediebedrifter
 • forsvaret og etterretning
 • forskning, akademia og skolevesenet
 • ulike departementer og offentlige etater
 • politiske organisasjoner og partier
 • konsulentbransjen

Les intervju med Simen her, om hvordan det var å være student på internasjonale studier.

Oppbygging av studiene: 
 Første semester

10
studiepoeng

10
studiepoeng

10
studiepoeng

INT1110
Innføring i internasjonale studier

INT1140
Verden siden 1945:
En introduksjon til internasjonal historie
INT1150 Samfunns-vitenskapelig forsknings-metode


Andre semester

10
studiepoeng

10
studiepoeng

10
studiepoeng

INT1220 Menneske-rettigheter

INT1230
Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier

INT1240
Internasjonal politikk

 

 

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier.

Les mer
INT1140 Internasjonal historie (10 sp) 

Historiekunnskap er essensielt for deg som ønsker å forstå hvordan dagens internasjonale system er blitt til, og hvordan det fungerer. I emnet Internasjonal historie fokuserer vi på nettopp dette ved å følge sentrale globalhistoriske hendelser siden 1945.

Les mer
INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

I dette emnet lærer du om ulike forskningsmetoder sier og hvordan du kan bruke dem. Emnet introduserer deg for grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning og hvordan du på en god måte man kan kommunisere og formidle forskningen.

Les mer
INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

Vold har fulgt menneskeheten hele veien fra første stund, og det kan ikke avgrenses til bestemte tidsepoker, kulturer, ideologier eller politiske retninger. Gjennom dette emnet blir du bedre kjent med folkemord i det 20. århundret og får mulighet til å fordype deg gjennom et lengre casestudium.

Les mer
INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for hvordan menneskerettighetene gjennomføres og hvilke utfordringer og moralske dilemmaer dette byr på, både i tilsynelatende fredelige samfunn og samfunn preget av konflikt.

Les mer
INT1240 Internasjonal politikk (10 sp)

I dette emnet vil du lære om forholdet stater imellom og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner, og tar i bruk en rekke verktøy for å forstå hvorfor stater handler som de gjør.

Les mer