Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i freds- og konfliktstudier

Er du interessert i verden utenfor Norges grenser? Lurer du hva som forårsaker kriger og hvorfor det er så vanskelig å skape fred? Freds og konfliktstudier gir deg kunnskap og kompetanse til å forstå og analysere internasjonale forhold og hendelser. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Bli nettstudent Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Du kan søke på årsstudiet i freds- og konfliktstudier (stedlig – på campus i Oslo) fra januar 2022. Vil du studere på nett, kan du søke allerede nå og starte til våren.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Verden i dag står overfor utfordringer som terrorisme, massive brudd på menneskerettighetene, klimaendringer, store folkeforflytninger, autoritære ledere, økonomiske kriser og pandemi. Felles for alle disse er at de har innvirkning på lokal, regional og internasjonal fred og sikkerhet. I dette studiet vil du tilegne deg teoretiske og praktiske verktøy som gjør deg i stand til å analysere, forstå og diskutere disse utfordringene.

Med et årsstudium i freds- og konfliktstudier kvalifiserer til å starte rett på andreåret i bachelorgraden i freds- og konfliktstudier.


Hva lærer du?

Freds- og konfliktstudier er et tverrfaglig fagfelt, og det gjør det både unikt og spennende. Emnene som undervises har bygger på elementer fra blant annet statsvitenskap, utviklingsstudier, internasjonale studier, antropologi, økonomi, historie og religionsstudier. Med et årstudium vil du få solid kunnskap og kompetanse innenfor et spennende og viktig fagfelt.

Du vil blant annet lære om

 • hvem og hva som styrer internasjonal politikk
 • hvorfor menneskerettigheter brytes i stor skala uten konsekvenser
 • konflikttrender og hvorfor væpnede konflikter oppstår
 • mekanismer og tilnærminger til konfliktløsning og fredsarbeid
 • hvilken rolle religion spiller i krig og fred
 • Norges rolle i verden 

 

"På freds- og konfliktstudier lærte jeg å ha en analytisk tilnærming til internasjonale forhold, i tillegg til det faglige og den skriftlige kompetansen. Men noe av de viktigste var å se ting fra ulike perspektiver."

Hilde G. Bye, tidligere bachelorstudent på freds- og konfliktstudier 

 


Verdifull praksis i felt

Målet med utdanning er å få seg en spennende og relevant jobb, men det er mange om beinet og det er viktig å skille seg ut. Hos oss lærer du ikke bare teori, du kan også bruke det du har lært i praksis.

I løpet av årsstudiet i freds- og konfliktstudier får du blant annet mulighet til å reise på studietur til Tanzania.

Du kan lese mer om studieturen her.


Arbeidsrelevans og videre studier

Årsstudiet i freds- og konfliktstudier er identisk med første år av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier. Du kan dermed fortsette på en treårig bachelorgrad etterpå om du ønsker det.

Dette fagområdet kan også inngå som en del av andre studieretninger, og kompetansen er dessuten verdifullt i mange yrker og sektorer.

En bakgrunn i freds- og konfliktstudier er nyttig i blant andre disse yrkene:

 • journalist
 • antropolog
 • samfunnsgeograf
 • lærer
 • rådgiver og analytiker i private eller offentlige bedrifter 


Les om en tidligere student som har fått seg en samfunnsnyttig jobb etter studiene her.

Se alle studier ved ONH

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør.

Les mer
FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

Dette emnet vil blant annet gjøre deg kjent med den historiske fremveksten og utviklingen av freds- og konfliktforskning.

Les mer
INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

Dette emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder.

Les mer
INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Les mer
INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

I løpet av emnet skal du gjennomføre et individuelt casestudium om et selvvalgt folkemord fra det 20. århundret.

Les mer
FK1210 Konfliktløsning og fredsarbeid (10 sp)

Dette emnet vil gi en introduksjon til konfliktløsning og fredsarbeid. Viktige begreper og temaer er konfliktløsning, konfliktforebygging, fredsbevaring, fredsbygging, humanitær intervensjon og forsoning.

Les mer