Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i freds- og konfliktstudier

Er du interessert i verden utenfor Norges grenser? Lurer du hva som forårsaker kriger og hvorfor det er så vanskelig å skape fred? Freds og konfliktstudier gir deg kunnskap og kompetanse til å forstå og analysere internasjonale forhold og hendelser. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Få mer informasjon Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Du kan søke på årsstudiet i freds- og konfliktstudier (stedlig – på campus i Oslo) fra januar 2022. Vil du studere på nett, kan du søke allerede nå og starte til våren.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Verden i dag står overfor utfordringer som terrorisme, massive brudd på menneskerettighetene, klimaendringer, store folkeforflytninger, autoritære ledere, økonomiske kriser og pandemi. Felles for alle disse er at de har innvirkning på lokal, regional og internasjonal fred og sikkerhet. I dette studiet vil du tilegne deg teoretiske og praktiske verktøy som gjør deg i stand til å analysere, forstå og diskutere disse utfordringene.

Med et årsstudium i freds- og konfliktstudier kvalifiserer til å starte rett på andreåret i bachelorgraden i freds- og konfliktstudier.


Hva lærer du?

Freds- og konfliktstudier er et tverrfaglig fagfelt, og det gjør det både unikt og spennende. Emnene som undervises har bygger på elementer fra blant annet statsvitenskap, utviklingsstudier, internasjonale studier, antropologi, økonomi, historie og religionsstudier. Med et årstudium vil du få solid kunnskap og kompetanse innenfor et spennende og viktig fagfelt.

Du vil blant annet lære om

 • hvem og hva som styrer internasjonal politikk
 • hvorfor menneskerettigheter brytes i stor skala uten konsekvenser
 • konflikttrender og hvorfor væpnede konflikter oppstår
 • mekanismer og tilnærminger til konfliktløsning og fredsarbeid
 • hvilken rolle religion spiller i krig og fred
 • Norges rolle i verden 

 

"På freds- og konfliktstudier lærte jeg å ha en analytisk tilnærming til internasjonale forhold, i tillegg til det faglige og den skriftlige kompetansen. Men noe av de viktigste var å se ting fra ulike perspektiver."

Hilde G. Bye, tidligere bachelorstudent på freds- og konfliktstudier 

 


Verdifull praksis i felt

Målet med utdanning er å få seg en spennende og relevant jobb, men det er mange om beinet og det er viktig å skille seg ut. Hos oss lærer du ikke bare teori, du kan også bruke det du har lært i praksis.

I løpet av årsstudiet i freds- og konfliktstudier får du blant annet mulighet til å reise på studietur til Tanzania.

Du kan lese mer om studieturen her.


Arbeidsrelevans og videre studier

Årsstudiet i freds- og konfliktstudier er identisk med første år av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier. Du kan dermed fortsette på en treårig bachelorgrad etterpå om du ønsker det.

Dette fagområdet kan også inngå som en del av andre studieretninger, og kompetansen er dessuten verdifullt i mange yrker og sektorer.

En bakgrunn i freds- og konfliktstudier er nyttig i blant andre disse yrkene:

 • journalist
 • antropolog
 • samfunnsgeograf
 • lærer
 • rådgiver og analytiker i private eller offentlige bedrifter 


Les om en tidligere student som har fått seg en samfunnsnyttig jobb etter studiene her.

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier.

Les mer
FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

I dette emnet lærer du en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde.

Les mer
INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

I dette emnet lærer du om ulike forskningsmetoder sier og hvordan du kan bruke dem. Emnet introduserer deg for grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning og hvordan du på en god måte man kan kommunisere og formidle forskningen.

Les mer
INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for hvordan menneskerettighetene gjennomføres og hvilke utfordringer og moralske dilemmaer dette byr på, både i tilsynelatende fredelige samfunn og samfunn preget av konflikt.

Les mer
INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

Vold har fulgt menneskeheten hele veien fra første stund, og det kan ikke avgrenses til bestemte tidsepoker, kulturer, ideologier eller politiske retninger. Gjennom dette emnet blir du bedre kjent med folkemord i det 20. århundret og får mulighet til å fordype deg gjennom et lengre casestudium.

Les mer
FK1210 Konfliktløsning og fredsarbeid (10 sp)

I dette emnet vil du få en god introduksjon til viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsbygging, samt konfliktforebygging. Vi ser på hvilke metoder man tradisjonelt har brukt for å løse konflikter og for å bygge opp et samfunn og sikre varig fred etter endt konflikt.

Les mer