Hopp til hovedinnhold
/
Foto: Getty Images

Som ferdig utdannet statsviter har du verden for dine føtter

Når man skal velge studier, er det ikke alltid like enkelt å vite hva man vil jobbe med senere eller hva man ønsker å bruke studiene til. Da kan det være lurt å velge et studieløp som åpner opp flere muligheter i etterkant, for eksempel som en bachelorgrad i statsvitenskap gjør.  

Publisert i Aktuelt om statsvitenskap og internasjonale relasjoner Torsdag 15. juni, 2023 - 11:38 | sist oppdatert Torsdag 15. juni, 2023 - 12:16

Vi har bedt høyskolelektor Tora Sagård ved institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner svare på noen spørsmål om statsvitenskap og hvorfor du burde velge dette studiet.  

Høyskolelektor Tora Sagård
Statsvitenskap er et svært interessant fagområde som åpner opp for mange spennende muligheter, forteller Tora Sagård er høyskolelektor ved institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner.

Hva kan man bruke statsvitenskap til etter studiene, og hva slags jobber kan man få? 

En grad i statsvitenskap åpner dørene for flere yrker og karriereretninger. Du kan jobbe i både offentlig og privat sektor, og i ideelle og frivillige organisasjoner. Blant annet kan du jobbe innen offentlig forvaltning, diplomati, i internasjonale organisasjoner, med forskning, journalistikk eller rådgivning, for å nevne noe.  

Mulighetene er mange, og det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva du kan gjøre med en grad i statsvitenskap fra ONH!  

Som bachelorstudent i statsvitenskap ved ONH har du også det unike tilbudet å være ute i internship (praksis) som en del av studiet ditt. Høyskolen har egne internship-partnere man kan søke om å få ha praksis ved, i tillegg til at man kan finne eget internship om man heller skulle ønske det. Dette gir deg en unik mulighet til å få innsikt i arbeidslivet tidlig i løpet som student, i tillegg til verdifulle nettverk og relasjoner i arbeidslivet, som man kan spille på senere. 

Hvorfor burde man studere statsvitenskap? 

Statsvitenskap vil gi deg som student inngående kunnskap om hvordan politiske systemer fungerer, både nasjonalt og internasjonalt. Du vil lære om politiske institusjoner, beslutningsprosesser, staters samhandling og offentlig politikk, for å nevne noe. Dette vil gi deg en dypere forståelse for hvordan politiske beslutninger blir tatt (eller ikke tatt) og hvordan politiske systemer påvirker samfunnet. 

Alt i alt bidrar dette til å utvikle en analytisk og reflekterende tilnærming til problemløsning – noe som er etterspurt i de fleste yrker. En grad i statsvitenskap åpner med andre ord døren for en rekke karrieremuligheter, og som ferdig utdannet statsviter har du verden for dine føtter.  

I tillegg til all fagkunnskap du lærer gjennom ulike emner, vil du også utvikle gode analytiske ferdigheter og evne til kritisk tenkning. Studiet er nemlig bygget opp slik at du lærer å analysere komplekse problemer, og lærer hvordan å trekke konklusjoner basert på empiriske bevis (altså det motsatte av å synse).  

Høres ikke det spennende ut?  

Bachelor i statsvitenskap ved ONH fikk blant annet høyeste skår på trivsel i årets Studiebarometer. Hvorfor tror du statsvitenskap ved ONH gjør det så bra i denne undersøkelsen?  

Statsvitenskap ved ONH er et relativt nytt studieprogram, og fikk sine første studenter høsten 2021. Det at vi ved første mulighet fikk toppscore av våre studenter på NOKUT sitt studiebarometer er virkelig imponerende!  

Jeg tror årsaken til det er en kombinasjon av et godt fagmiljø, med flinke og dyktige undervisere (tør jeg påstå noen av Norges dyktigste?), et sterkt sosialt miljø med mye studentengasjement, og utrolig mange muligheter (gjennom for eksempel internship og studieturer).  

I tillegg er ONH sine kjerneverdier (nærhet, kvalitet og nyskapende) viktige for alle de ansatte på institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner (ISIR), noe jeg tror studentene merker. Vi legger mye stolthet og vekt på at vi skal være nære våre studenter, enten det er i klasserommet eller gjennom Qybele, vår digitale læringsplattform.  

Vi ønsker at alle studenter skal føle seg sett og hørt, og vi ønsker å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre for at den enkelte skal få lagt opp et utdanningsløp som passer dem så godt som mulig. Studentens læring står i sentrum, og dette er alltid i tankene når det undervises og når det utvikles nye emner.  

Siden vi er såpass nyetablerte, har også studentene gode muligheter til å være med og påvirke studieprogrammet, slik at vi kan tilby et så godt studium som mulig. Det arrangeres hvert semester for eksempel både programkaffe og klasseråd, to arenaer hvor studenter har mulighet til å gi direkte tilbakemelding til hvordan programmet de går kan forbedres. 


Lyst til å lese mer om dette studiet?
Se her!


Hvorfor burde man velge statsvitenskap ved ONH? 

Om du ikke alt er overbevist kan jeg også trekke frem det fremragende fagmiljøet på ONH, et supert studiemiljø, og studieturer til spennende steder.  

Statsvitenskap, som en del av institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner (ISIR) huser noen av Norges fremste eksperter innen sine fagområder. Du vil blant annet kunne ta emner med Kjersti Skarstad, som har sitt fokus på menneskerettigheter og spesielt funksjonshemmedes rettigheter, Hilde Restad, vår eminente USA-ekspert, Øyvind Skorge, vår likestillings- og klimaspesialist, samt Jonas Bergan Dræge som forsker på spørsmål rundt demokratisk tilbakegang og autoritære regimer. Dette er bare et utvalg av våre flotte undervisere du kan ha i emner hos oss.  

I tillegg arrangerer vi også til stadighet foredrag og andre sosiale tilstelninger du som student kan delta på sammen med fagstaben vår. Disse foregår som regel både digitalt og stedlig, noe som muliggjør deltagelse uavhengig av hvor i verden du befinner deg! Dette bidrar inn i det gode studiemiljøet vi har på studiet vårt, og på instituttet generelt.  

Utover dette arrangeres det også studieturer for våre stedlige studenter hvert år. I år gikk for eksempel studieturen for førsteårsstudentene til Berlin. Her hadde vi en uke med faglig og sosialt opplegg i Tysklands hovedstad, hvor vi lærte om tysk politikk før, under og etter andre verdenskrig, og om Norge sin rolle i det hele. Med andre ord en utrolig spennende tur som anbefales på det sterkeste!  

Hva er det ved vårt studietilbud som gjør at søkere burde velge ONH? 

Statsvitenskap ved ONH er et nyetablert studium. Likevel danker vi ut alle de etablerte studiene i statsvitenskap på NOKUT sitt studiebarometer. Jeg tror dette har med nettopp ONH sine kjerneverdier, og hvordan det ikke bare er verdier på papiret for oss, men verdier som alle de ansatte jobber etter.  

Alle de ansatte brenner virkelig for undervisning, og er veldig opptatt av at studentene skal føle mestring og lære så mye som mulig mens de er hos oss.  

I tillegg er studieprogrammet del av en høyskole som, til tross for nesten 3000 studenter, likevel er en del mindre enn de andre institusjonene som tilbyr statsvitenskap. Dette gjør at veien mellom fag og administrasjon er kort, og studenter får raskt hjelp og tilpasning om det skulle trengs.  

Man får også tettere oppfølging. Er man nettstudent får man for eksempel utdelt en nettlærer og en studierådgiver man kan kontakte om man har enten faglige eller administrative spørsmål.  

Som stedlig student står kontordørene våre alltid åpne, og vi elsker at studentene går i gangene og stiller oss kritiske spørsmål som bidrar til vår egen utvikling.  

Studentens læring står i sentrum for oss, og det er derfor viktig at man også, som student, får gode og konstruktive tilbakemeldinger på arbeid som leveres underveis i semesteret. Sammenlignet med andre institusjoner bruker vi mye tid på nettopp dette, noe som vi mener bidrar veldig positivt inn i studentens læring. 


Har du flere spørsmål om statsvitenskap?

Snakk med en av våre hyggelige studieveiledere 


Søk statsvitenskap her!


Tilbake til toppen