Hopp til hovedinnhold
Utenlandsstudier

Fysioterapi - i Norge og Nederland

Er du interessert i kroppens bevegelse og funksjon, og har lyst til å jobbe med mennesker? Gjennom ONH Education, en underenhet av Oslo Nye Høyskole, kan du ta fysioterapiutdanningen i Norge og Nederland. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Fysioterapi er høyskolens eldste studieprogram, og vi har sammen med Saxion University utdannet over 850 fysioterapeuter!

Studiet går over fire år: ett år i Oslo, to år på Saxion University of Applied Sciences i Enschede i Nederland og ett år i obligatorisk, veiledet praksis som kan tas i Norge, Nederland eller et annet land. Etter fullført praksis er du ferdig utdannet og kan søke om autorisasjon i Norge. Fullførte studier gir graden Bachelor of Physiotherapy.

Bilde av studenter fra Saxion
© Saxion University


Hva lærer du?

Det første året i Oslo består av flere grunnleggende emner, som blant annet:

 • anatomi, fysiologi og sykdomslære 
 • klinisk fysioterapi
 • behandlingsterapi og øvelsesterapi
 • psykologi i arbeid med fysisk helse
 • forskningsmetode
   

Etter det første året på ONH, fortsetter studiene i Nederland med to intense og lærerike år på Saxion University of Applied Sciences. 

Som fysioterapistudent er mye av studiet praktisk rettet arbeid. Klasserommet består av behandlingsbenker som vi hele tiden bruker til å øve på det praktiske etter at vi har lært teorien. Jeg synes dette er et supert opplegg, fordi det blir lettere å lære. 
Bibbi Duus, tidligere fysioterapistudent  

Hvorfor velge fysioterapi?

 • Fysioterapi er et spennende og viktig yrke, som vil gi deg en variert hverdag. Utdanningen gir deg mulighet til å hjelpe og forbedre livskvaliteten til mennesker med ulike muskel- og skjelettplager.  
 • Vi har lang erfaring med å utdanne fysioterapeuter, og tilbyr en utdanning av høy kvalitet og en bachelorgrad fra et anerkjent universitet. 
 • Variert undervisning med en kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk tilnærming. Dette fremmer motivasjon, mestring, læring og utvikling. 
 • Unik mulighet til å studere i utlandet, som gir selvstendighet, minner for livet og venner fra hele verden 
 • Godt studentmiljø. Både på ONH og Saxion University er det lett å bli kjent med dine medstudenter og forelesere, med lav terskel for å hjelpe hverandre. 
 • I løpet av studiet skal du ta en minor på 30 studiepoeng, der du blant annet kan velge grunnleggende ernæring hos oss på ONH, som gir en spennende fagsammensetning.
 • Praksisåret gir muligheter for å reise til andre land, som Costa Rica, Australia og Spania, eller hjem til Norge. 

Delta på digitalt infomøte

- Et veldig spennende studieløp

Da Sara skulle bestemme seg for hva hun ville studere var det logisk å velge et yrke der hun kunne ha en aktiv arbeidshverdag. Hun studerte fysioterapi gjennom ONH og trivdes veldig med studieårene både i Oslo og i Enschede. 

Les om Saras erfaring med studiet her →

  Fysioterapistudent holder skjelett
  Sara var svært fornøyd med fysioterapistudiene. Foto: ONH/Sofia Tånsberg 

  Studiene i Nederland og praksis

  Saxion University of Applied Sciences er et anerkjent og moderne universitet med rundt 27 000 studenter fra hele verden. Universitetet ligger i Enschede, en livlig studentby øst i Nederland ved grensa til Tyskland. Enschede byr på et trivelig studentmiljø og er en by med mange kulturelle tilbud, i tillegg til vakker natur i umiddelbar nærhet om man vil koble av etter en lang studiedag. I helgene kan man dra til Amsterdam som kun er en to timers togtur unna, eller til en av de tyske byene som ligger rett over grensa. 

  På Saxion University er undervisningen variert med teoretiske fag, praktiske timer og problembasert læring. Dette gir en innholdsrik og aktiv studiehverdag, og studentene øver på hverandre og etter hvert på pasienter i praksisperiodene.

  Det er flere praksisperioder i løpet av studiet, og det er valgfritt hvor disse gjennomføres, så lenge praksisstedet blir godkjent av din veileder. Den lengste obligatoriske praksisperioden gjennomføres siste året på studiet, og mange velger å ta dette i Norge under veiledning av universitetet i Nederland. Du får 60 studiepoeng for dette siste året og får dermed 240 studiepoeng totalt. Du betaler skolepenger til Oslo Nye Høyskole det første året og Nederland de tre siste. 

  Fysioterapi på Oslo Nye Høyskole og Saxion i Nederland tilbyr en strålende studietid med høyt tempo og masse forskningsbasert kunnskap. Jeg er meget fornøyd med at jeg valgte fysioterapi og er blitt utrolig stolt over yrket mitt! 
  Sébastien Hamisultane, tidligere student 

  Les mer om Saxion og fagene du skal ha mens du studerer der →

  Jobbmuligheter og videre studier

  Behovet for fysioterapeuter er allerede stort og vil øke i årene fremover. Det skyldes at det stadig blir flere eldre mennesker og derfor er jobbmulighetene mange. Du kan for eksempel jobbe på:

  • sykehus
  • sykehjem
  • bo- og behandlingssenter
  • helsestasjon
  • hjemmetjeneste
  • rehabiliteringssenter
  • privatklinikker/institutt
  • bedriftshelsetjeneste
  • i andre private virksomheter som selvstendig næringsdrivende 

  Jeg kunne ikke tenkt meg å jobbe med noe annet i hele verden. [...] Det er en glimrende jobb for deg som er sosial og glad i å hjelpe folk.
  Simen, ferdig med utdanningen på Saxion i 2019

  Fysioterapeut på jobb på fotballbane
  Tidligere student Simen jobber som fysioterapeut for Strømsgodset i klubbens utviklingsavdeling. Foto: Børre E. Helgerud.  

  Etter grunnutdanningen bør du ha minst 2 års erfaring som utøvende fysioterapeut før du kan søke på mastergrader i utlandet (i Norge kreves som regel mer erfaring).

  Dette er noen av de mange spesialiseringene du kan sikte deg inn på i videreutdanningen

  • manuellterapi
  • idrettsfysioterapi
  • barnefysioterapi
  • forebygging og ergonomi
  • helse- og miljøarbeid
  • psykomotorisk fysioterapi
  • nevrologisk fysioterapi

  I søknaden for å komme inn på fysioterapiutdanningen på Saxion university, må du inkludere både faglige resultater, motivasjonen din og erfaringer du har. For å bli vurdert må du ha sendt oss en komplett søknad som skal inneholde vitnemål/karakterutskrift, motivasjonsbrev og attester. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar i mot søknader helt frem til studiestart.
   

  Last opp følgende sammen med søknaden din:

  1) Vitnemål, eller karakterutskrift om du går på vgs.

  • Dersom du fortsatt er elev på vgs. skal du sende karakterutskrift fra første, andre klasse samt karakterene du fikk til jul i tredje klasse
  • Husk å ettersende vitnemål så snart det er tilgjengelig
  • Når du søker holder det med norsk vitnemål/karakterutskrift. Innen studiestart må du også levere en engelsk utgave.


  2) Motivasjonsbrev, som bør inneholde følgende:

  Tips: bruk god tid på motivasjonsbrevet ditt, da det kan være utslagsgivende. Motivasjonsbrevet skal skrives på engelsk.

  • informasjon om deg og din bakgrunn
  • hvorfor du ønsker å studere fysioterapi
  • hvorfor du har valgt akkurat dette fysioterapiprogrammet
  • litt om de egenskapene dine som gjør at du tror du vil bli en god fysioterapeut

  3) Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver

  Attestene/anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/trener/lærer bør fortelle noe om deg som person, dine egenskaper og vi er spesielt interessert i hvordan du samarbeider med andre mennesker (fordi du skal jobbe tett på andre både gjennom utdanningen og senere i jobben som fysioterapeut). Dersom du leverer attest fra arbeidsgiver bør det komme tydelig frem hvilken stilling du har hatt samt dato for arbeidsforholdet. Attesten bør inneholde noe om hvordan du utførte jobben. Attestene kan være på norsk. 

  NB! Attester/anbefalingsbrev må være i PDF-format og signert.

  For å få studieplass må du ha:

  • generell studiekompetanse
  • minimum 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
  • minimum 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng. Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse.

  Du søker nederst på siden og legger ved vedlegg, eller kan søke gjennom hovedsøknadsskjema. Vedlegg kan også ettersendes. 


  Ta kontakt dersom du har spørsmål, enten ved å sende oss mail, snakke med en studieveileder i chatten eller ved å ringe oss. 

  Lykke til med søknadsprosessen!

  Hva koster studiene i Nederland?
  Det første studieåret betaler du studieavgift til Oslo Nye Høyskole, mens du de tre siste årene betaler til universitetet i Nederland. Studieavgiften for 2023/2024 hos Saxion er 2530 euro per studieår. Studieavgiften i Nederland har ligget godt under tilsvarende studier i Sentral-Europa, Storbritannia, USA eller Australia. Du får god støtte av Lånekassen til dette. Du kan regne ut støtte her: Lånekassen - kalkulator

  Er det vanskelig å komme inn på studiet?
  De siste årene har vi hatt rundt 200 søkere til 48 studieplasser. Derfor er det viktig at du leverer en god søknad! Bruk tid på motivasjonsbrevet og samle sammen gode attester. Jobb med karakterene dine slik at du får et bra vitnemål!

  Når får jeg svar?
  Alle komplette søknader som er mottatt innen 15. april vil bli med i første opptaksrunde. De første tilbudene vil bli sendt ut i starten av mai. Vi gjør en helhetlig vurdering av hver enkelt søker på grunnlag av karaktersnitt, motivasjonsbrev og relevant erfaring. Hvis du møter minstekravene til opptak, men ikke får studieplass med en gang, vil du bli satt på venteliste. Denne ventelisten er i konstant endring og det er viktig å være tålmodig. Opptaket foregår deretter gjennom hele våren og sommeren, helt frem til studiestart. Vi oppdaterer deg underveis.

  Hvilket nummer er jeg på ventelisten?
  Ventelisten er ikke rangert og vi vil til enhver tid prioritere den beste søkeren når det blir ledig studieplass, uavhengig av når man søker. Selv om vi dessverre ikke kan gi deg en konkret tilbakemelding når det gjelder plass på ventelisten, så vil vi kunne gi deg en generell tilbakemelding om hvor gode sjanser du har for opptak.

  Når er siste mulighet for å komme inn på studiet?
  De aller fleste som får tilbud om studieplass takker ja, men det hender at dukker opp noen ledige studieplasser rett før studiestart i august eller til og med på selve studiestartdagen. Disse studieplassen går da til søkere som har en god søknad og som har vist at de er svært motivert for å begynne på studiet.

  Hvordan finner jeg et sted å bo i Enschede? 
  Saxion har laget en veldig informativ video om dette: Finding a place to live and Saxion student accommodation. Du får også tips og råd av oss i løpet av studieåret i Oslo.

  Hvordan er studiehverdagen i Oslo?
  Studiet har et høyt tempo med undervisning de fleste dager, og du må forvente at det er mange emner med obligatorisk oppmøte i løpet av semesteret. I tillegg kan det komme kurs i helger og på kveldstid. Du vil være en del av en liten klasse som blir godt kjent med hverandre, og studiet er kjent for å ha et støttende og fint klassemiljø. 

  De inkluderer: 

  Anatomi
  I anatomi lærer studentene å identifisere og beskrive kroppens strukturer, med fokus på bein, muskler og nerver. Undervisningen er både teoretisk og praktisk med forelesninger, oppgaver og pasientcaser.

  Klinisk fysioterapi
  I dette faget lærer studentene om undersøkelsesmetodikk og teknikk. Undersøkelsesmetodikken er basert på ”Clinical Reasoning” og har som mål å gi studenten muligheten til å gjøre kliniske vurderinger av pasientens plager, og komme frem til en fysioterapi diagnose.

  Biomekanikk
  Faget gir en innføring i generelle prinsipper for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter. Biomekanikk omhandler de mekaniske prinsippene som virker på kroppens biologiske systemer. Biomekanikk omfatter de mekaniske kreftene som er knyttet til muskel-og skjelettsystemet. Studentene lærer om hvilke av disse kreftene som virker i ro, og hvilke som virker under bevegelse.

  Behandlingsterapi
  I dette faget får studentene opplæring i basisferdigheter i behandling. Studentene utfordres med oppgaver i form av pasientcaser som kobles til kunnskap og teori fra alle fag. I praktiske timer øver de på ulike teknikker med veiledning. Studentene lærer å tilpasse behandlingen basert på kunnskap om sykdomslære, kontraindikasjoner og sikkerhet. 

  Øvelsesterapi
  Øvelsesterapi tar for seg treningslære, behandling og rehabilitering. Studentene lærer å behandle og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak. Treningslære og praktisk opplæring i oppbygning og tilpasning av øvelser for alle treningskvaliteter. Faget bygger på en bio-psyko-sosial modell, og hovedformålet med faget er å gi studentene kunnskap for å bistå pasienter til å nå sine prioriterte mål innenfor funksjon, aktivitet og deltakelse.

  Forskningsmetode 
  Det er viktig for den moderne fysioterapeuten å holde seg faglig oppdatert, og derfor er dette faget spesielt aktuelt og interessant. Studentene lærer å følge med på utviklingen i de forskjellige fagområdene innenfor yrket. Studentene lærer å finne frem til publiserte artikler, oppsett av artikler og hvordan lese og bruke informasjonen som blir presentert i forskningen. Hvert år blir det organisert et prosjekt med forelesere fra Saxion University som besøker Oslo Nye Høyskole og veileder studentene gjennom prosjektet. 

  Home Groups 
  Problembasert læring i grupper hvor studentene samarbeider om prosjekter og pasientcaser under veiledning. Studentene samarbeider om teoretiske og praktiske oppgaver relatert til alle fag på studiet. Studentene reflekterer over sin studieprogresjon, og evaluerer egen innsats og gruppeaktivitet.  

  Praksis

  • Varighet: 2 uker 
  • Vurdering: Bestått/ikke bestått 
  • Praksisveileder vurderer studentene 

  Emnene krever minimum 80 % tilstedeværelse. For å kunne melde seg opp til eksamen må praksis være bestått, arbeidskravene godkjent, og krav til obligatorisk studiedeltakelse være godkjent. 

  Tilbake til toppen