Hopp til hovedinnhold
Utenlandsstudier

Fysioterapi - studer i Norge og Nederland

Er du interessert i kroppens bevegelse og funksjon, og har lyst til å jobbe med mennesker? Gjennom ONH Education, en underenhet av Oslo Nye Høyskole, kan du ta fysioterapiutdanningen delt mellom Oslo og Nederland. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Digitalt infomøte

Er du interessert i kroppens bevegelsesapparat og anatomi? Bli med på infomøte og hør om fysioterapi kan være noe for deg.

Meld deg på her →

Med kunnskap om muskel- og skjelettsystemet og kroppens bevegelse, kan fysioterapeuter gi målrettet hjelp til mennesker som har funksjonsnedsettelser. Gjennom dette programmet får du et profesjonsstudium av høy kvalitet, kombinert med den erfaringen som følger med å studere og bo i utlandet. 

Studiet består av til sammen fire år; ett år på Oslo Nye Høyskole sin campus i Oslo, to år på Saxion University i Enchede i Nederland og ett år med turnustjeneste som kan tas i Norge, Nederland eller et annet land. 
 

Hva lærer du? 

Det første året på campus i Oslo består av flere grunnleggende emner, og en del av undervisningen er på vegne av Saxion university. Du vil blant annet lære om:  

 • anatomi, fysiologi og sykdomslære 
 • muskulatur, skjelett og nervesystem 
 • psykologi i arbeid med fysisk helse 
 • respirasjons- og fordøyelsessystemet 

Etter endt førsteår, reiser du og klassen din nedover til Nederland for å ta fatt på to intense og lærerike år på Saxion University. 
  

Som fysioterapistudent er mye av studiet praktisk rettet arbeid. Klasserommet består av behandlingsbenker som vi hele tiden bruker til å øve på det praktiske etter at vi har lært teorien. Jeg synes dette er et supert opplegg, fordi det blir lettere å lære. 
Bibbi Duus, tidligere fysioterapistudent  


Fysioterapistudentene sine erfaringer 


Studiene i Nederland og praksis

Saxion er et svært anerkjent og moderne universitet med mange forskjellige studieretninger. Universitetet ligger i Enchede, en meget trivelig studentby øst i Nederland. Her baserer undervisningen seg mye på problembasert læring. Dette betyr at studentene samarbeider i små grupper om prosjekter og problemstillinger under veiledning.

Siden det obligatoriske sisteåret: praksisåret, foregår under veiledning fra universitetet i Nederland, betaler man skolepenger til Saxion også dette året. Det vil si at du betaler studieavgiften til Oslo Nye Høyskole det første året og Nederland de tre siste årene. Studieavgiften i Nederland har ligget godt under tilsvarende studier i Sentral-Europa, Storbritannia, USA eller Australia. 

Praksisen kan du velge å ta i Norge, Nederland eller et annet land - dette vil du få god informasjon om underveis i studiene så du kan ta et kvalifisert valg. Du får 60 studiepoeng ekstra for det siste året som gir totalt 240 studiepoeng (dette er 60 poeng mer enn det norske studieprogrammet). Fullførte studier gir graden Bachelor of Physiotherapy.

  

Fysioterapi på Oslo Nye Høyskole og Saxion i Nederland tilbyr en strålende studietid med høyt tempo og masse forskningsbasert kunnskap. Jeg er meget fornøyd med at jeg valgte fysioterapi og er blitt utrolig stolt over yrket mitt! 
Sébastien Hamisultane, tidligere student og hjelpelærer på førsteåret i fysioterapi i Oslo
 

Se hvordan studiehverdagen er på Saxion Open i Enschede: 

Les mer om fysioterapistudiet på Saxion University her

Jobbmuligheter og videre studier

Helsedirektoratet spår at behovet for leger og fysioterapeuter kommer til å øke i årene fremover. Fysioterapeuter kan for eksempel jobbe:

 • på private fysioterapiinstitutter 
 • på sykehus 
 • på rehabiliteringssentre 
 • i bedriftshelsetjeneste 
 • på helsestasjoner 
 • på alders- og sykehjem 
   

Etter grunnutdanningen bør du ha minst 2 års praksis som utøvende fysioterapeut før du kan søke på mastergrader i utlandet (i Norge kreves som regel mer).

Dette er noen av de mange spesialiseringene du kan sikte deg inn på i videreutdanningen

 • manuellterapi
 • idrettsfysioterapi
 • barnefysioterapi
 • forebygging og ergonomi
 • helse- og miljøarbeid
 • psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

I søknaden for å komme inn på fysioterapiutdanningen på Saxion university, må du inkludere både faglige resultater, motivasjonen din og erfaringer du har. For å bli vurdert må du ha sendt oss en komplett søknad som skal inneholde vitnemål/karakterutskrift, motivasjonsbrev og attester. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar i mot søknader helt frem til studiestart.
 

Last opp følgende sammen med søknaden din:

1) Vitnemål, eller karakterutskrift om du går på vgs.

 • Dersom du fortsatt er elev på vgs. skal du sende karakterutskrift fra første, andre klasse samt karakterene du fikk til jul i tredje klasse
 • Husk å ettersende vitnemål så snart det er tilgjengelig
 • Når du søker holder det med norsk vitnemål/karakterutskrift. Innen studiestart må du også levere en engelsk utgave.


2) Motivasjonsbrev, som bør inneholde følgende:

Tips: bruk god tid på motivasjonsbrevet ditt, da det kan være utslagsgivende. Motivasjonsbrevet skal skrives på engelsk.

 • informasjon om deg og din bakgrunn
 • hvorfor du ønsker å studere fysioterapi
 • hvorfor du har valgt akkurat dette fysioterapiprogrammet
 • litt om de egenskapene dine som gjør at du tror du vil bli en god fysioterapeut

3) Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver

Attestene/anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/trener/lærer bør fortelle noe om deg som person, dine egenskaper og vi er spesielt interessert i hvordan du samarbeider med andre mennesker (fordi du skal jobbe tett på andre både gjennom utdanningen og senere i jobben som fysioterapeut). Dersom du leverer attest fra arbeidsgiver bør det komme tydelig frem hvilken stilling du har hatt samt dato for arbeidsforholdet. Attesten bør inneholde noe om hvordan du utførte jobben.

For å få studieplass må du ha:

 • generell studiekompetanse
 • minimum 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
 • minimum 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng. Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse.

Du søker nederst på siden og legger ved vedlegg, eller kan søke gjennom hovedsøknadsskjema.  Vedlegg kan også ettersendes. 


Ta kontakt dersom du har spørsmål, enten ved å sende oss mail, snakke med en studieveileder i chatten eller ved å ringe oss. 

Lykke til med søknadsprosessen!

Er det vanskelig å komme inn på studiet?
I 2018 hadde vi over 200 søkere til 45 studieplasser. Derfor er det viktig at du leverer en god søknad! Bruk tid på motivasjonsbrevet og samle sammen gode attester. Jobb med karakterene dine slik at du får et bra vitnemål!

Når får jeg svar?
Alle komplette søknader som er mottatt innen 15. april vil bli med i første opptaksrunde. De første tilbudene vil bli sendt ut i starten av mai. Vi gjør en helhetlig vurdering av hver enkelt søker på grunnlag av karaktersnitt, motivasjonsbrev og relevant erfaring. Hvis du møter minstekravene til opptak, men ikke får studieplass med en gang, vil du bli satt på venteliste. Denne ventelisten er i konstant endring og det er viktig å være tålmodig. Opptaket foregår deretter gjennom hele våren og sommeren, helt frem til studiestart. Vi oppdaterer deg underveis.

Hvilket nummer er jeg på ventelisten?
Ventelisten er ikke rangert og vi vil til enhver tid prioritere den beste søkeren når det blir ledig studieplass, uavhengig av når man søker. Selv om vi dessverre ikke kan gi deg en konkret tilbakemelding når det gjelder plass på ventelisten, så vil vi kunne gi deg en generell tilbakemelding om hvor gode sjanser du har for opptak.

Når er siste mulighet for å komme inn på studiet?
De aller fleste som får tilbud om studieplass takker ja, men det hender at dukker opp noen ledige studieplasser rett før studiestart i august eller til og med på selve studiestartdagen. Disse studieplassen går da til søkere som har en god søknad og som har vist at de er svært motivert for å begynne på studiet.

Gjennom 1. året i Oslo har du praktiske tilleggskurs fra Saxion University som alle er obligatoriske. De inkluderer: 

Anatomi
I anatomi lærer studentene å identifisere og beskrive kroppens strukturer, med fokus på bein, muskler og nerver. Undervisningen er både teoretisk og praktisk med forelesninger, oppgaver og pasientcaser.

Klinisk fysioterapi
I dette faget lærer studentene om undersøkelsesmetodikk og teknikk. Undersøkelsesmetodikken er basert på ”Clinical Reasoning” og har som mål å gi studenten muligheten til å gjøre kliniske vurderinger av pasientens plager, og komme frem til en fysioterapi diagnose.

Biomekanikk
Faget gir en innføring i generelle prinsipper for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter. Biomekanikk omhandler de mekaniske prinsippene som virker på kroppens biologiske systemer. Biomekanikk omfatter de mekaniske kreftene som er knyttet til muskel-og skjelettsystemet. Studentene lærer om hvilke av disse kreftene som virker i ro, og hvilke som virker under bevegelse.

Massasje
I dette faget får studentene opplæring i basisferdigheter i massasje. Studentene utfordres med oppgaver i form av pasientcaser som kobles til kunnskap og teori fra alle fag. I praktiske timer øver de på ulike massasjeteknik​ker med veiledning. Studentene lærer å tilpasse behandlingen basert på kunnskap om sykdomslære, kontraindikasjoner og sikkerhet.

Fysioteknikk
Studentene får opplæring i basisferdigheter i varme- og kuldeterapi og TENS. I fysioteknikk lærer studentene om fysioteknikk-modaliteter, og undervisningen består av forelesninger og praktisk utførelse av modalitetene som behandlingstiltak. Studentene lærer å tilpasse behandlingen til ulike pasientcaser med teori fra sykdomslære. Kontraindikasjoner og sikkerhet gjennomgås.

Øvelsesterapi
Øvelsesterapi tar for seg treningslære, behandling og rehabilitering. Studentene lærer å behandle og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak. Treningslære og praktisk opplæring i oppbygning og tilpasning av øvelser for alle treningskvaliteter. Faget bygger på en bio-psyko-sosial modell (ICF-RPS), og hovedformålet med faget er å gi studentene kunnskap for å bistå pasienter til å nå sine prioriterte mål innenfor funksjon, aktivitet og deltakelse.

Forskning/Research
Det er viktig for den moderne fysioterapeuten å holde seg faglig oppdatert. Og derfor er dette faget spesielt aktuelt og interessant. Studentene lærer å følge med på utviklingen i de forskjellige fagområdene innenfor yrket. Studentene lærer å finne frem til publiserte artikler, oppsett av artikler og hvordan lese og bruke informasjonen som blir presentert i forskningen. Hvert år blir det organisert et prosjekt med en foreleser fra universitetet i Nederland som besøker Oslo Nye Høyskole og veileder studentene gjennom prosjektet.

Studyteam Meetings - STM
Studyteam Meetings er problembasert læring, hvor studentene samarbeider i grupper om prosjekter og pasientcaser under veiledning av forelesere. Studentene samarbeider om teoretiske og praktiske oppgaver relatert til alle fag på studiet. Studentene skriver rapporter og evaluerer egen innsats og gruppeaktivitet hvert trimester. Noe av arbeidet blir evaluert av forelesere i form av innleveringer og muntlige presentasjoner. I dette faget er studentene pådrivere av mengde arbeid som blir gjort og det er derfor viktig med god forberedelse til timene. Studentene må organisere møter utenom timene med forelesere for å fullføre oppgavene.

MED1100 Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Du vil lære mer om temaer som blant annet biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk.

Les mer
MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte/kar-systemet, blodet og nyrene/urinveiene.

Les mer
MED1300 Respirasjon og metabolisme (10 sp)

I dette emnet vil du få en innføring i respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir deg en bedre forståelse kroppens luftveier, hva maten vi spiser består av, og hvordan kroppen absorberer og fordøyer mat.

Les mer
MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene og huden.  

Les mer
FAF1200 Funksjonell anatomi (10 sp)

Emnet FAF1200 gir deg god kunnskap om både muskel-skjelettsystemet, oppbyggingen av organene, i tillegg til identifisering av sentrale anatomiske strukturer. I tillegg skal du lære mye innenfor anatomi, og du skal mer spesifikt innom hode-hals, organene og ryggens, over- og underekstremitetens anatomi.

Les mer
PSY6070 Psykologi i arbeid med fysisk helse (10 sp)

Dette emnet bygges på kombinasjonen av psykisk og fysisk helse. I dette emnet vil du blant annet lære mye interessant om kommunikasjon, endringsarbeid rettet mot helseatferd, helsepsykologi, personlige psykologiske faktorer hos klienten og psykisk helsekunnskap.

Les mer