Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i organisasjonspsykologi

Er du interessert i organisasjon og ledelse, og ønsker å lære mer om hvordan mennesker fungerer i organisasjoner? Med et årsstudium i organisasjonspsykologi lærer du om de psykologiske prosessene som påvirker oss i arbeidslivet, som er viktig i ledelse  og forståelse av medarbeidere og arbeidsmiljø og dermed for organisasjoners suksess.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Behovet for kunnskap om organisasjonspsykologi øker i takt med stadig mer innsikt i hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker bedriftens resultater.  

I årsstudiet i organisasjonspsykologi lærer du om de organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet.   

gjeng med studenter som studerer

Hvorfor velge årsstudium i organisasjonspsykologi?

Årsstudiet passer for deg som er interessert i organisasjon og ledelse, og ønsker å lære mer om hvordan mennesker fungerer i organisasjoner. Studiet vil gi deg en bred og grunnleggende introduksjon til psykologifeltet, og et solid faglig påfyll innen tematikk som er relevant for arbeidslivet.

Studiet passer også for deg som allerede jobber i en organisasjon, er leder for et team, eller har en interesse for å videreføre kunnskap innen dette området. Årsstudiet er fleksibelt og lar seg lett kombinere med arbeidshverdagen. Det meste av undervisningen er på nett, og du har mulighet til å ta studiet på heltid eller deltid. 


Kunnskapen fra studiet er nyttig innen: 
 

 • Ledelse og administrasjon
 • Human Resource Management
 • Undervisningssektoren
 • Saksbehandling 
 • Kompetanseutvikling 
   

Videre studier

Hvis du ønsker å studere videre innen organisasjonspsykologi, anbefaler vi vår bachelor i HR, ledelse og organisasjonspsykologi

mann med skjegg

Niklas tar årstudium i Organisasjonspsykologi. Han forteller at studiene har gitt han nye måter å tenke på når det kommer til mellommenneskelige relasjoner.  

Les om Niklas sine erfaringer med årsstudiet

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Hva lærer du i organisasjonspsykologi?

Vi har fokus på å tidlig etablere et fruktbart og aktivt læringsmiljø, hvor du og medstudentene dine blant annet bruker hverandre som ressurser i læringsarbeidet. 


Du lærer blant annet om: 
 

 • Organisasjonspsykologisk teori, metode og verktøy – med en praktisk tilnærming  
 • Arbeidspsykologi og forhold som er av betydning for jobbatferd, for eksempel hvordan situasjons- og personfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen, og konsekvensene av stress og mestring 
 • Human Resource Management – om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte
 • Å kunne planlegge og utvikle endrings- og utviklingsarbeid – som ivaretar både bedriften og arbeidstakers behov
 • Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner og om ledelse som vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiv 
   

Se alle studier ved ONH

Tilbake til toppen