Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i organisasjonspsykologi

Er du interessert i organisasjon og ledelse, og ønsker å lære mer om hvordan mennesker fungerer i organisasjoner? Med et årsstudium i organisasjonspsykologi lærer du om de psykologiske prosessene som påvirker oss i arbeidslivet, noe som er viktig for oss som arbeidstakere og ikke minst for organisasjoners suksess.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet til dette årsstudiet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både høsten og våren.

Behovet for kunnskap om organisasjonspsykologi øker i takt med stadig mer innsikt i hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker bedriftens resultater.  

I årsstudiet i organisasjonspsykologi lærer du om de organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet.   

Hvorfor velge årsstudium i organisasjonspsykologi?

Årsstudiet passer for deg som er interessert i organisasjon og ledelse, og ønsker å lære mer om hvordan mennesker fungerer i organisasjoner. Studiet vil gi deg en bred og grunnleggende introduksjon til psykologifeltet, og et solid faglig påfyll innen tematikk som er relevant for arbeidslivet.

Studiet passer også for deg som allerede jobber i en organisasjon, er leder for et team, eller har en interesse for å videreføre kunnskap innen dette området. Årsstudiet er fleksibelt og lar seg lett kombinere med arbeidshverdagen. Det meste av undervisningen er på nett, og du har mulighet til å ta studiet på heltid eller deltid. 

Kunnskapen du opparbeider deg gjennom dette årsstudiet er nyttig på arbeidsplasser der man jobber med mennesker og prosesser som:

  • Ledelse og administrasjon
  • Human Resource Management
  • Undervisningssektoren
  • Saksbehandling 
  • Kompetanseutvikling 

Hvis du ønsker å studere videre etter årsstudiet, kan du fortsette på bachelor i organisasjonspsykologi på nett hos oss. Alle emnene i årsstudiet inngår også i bachelorprogrammet, og dermed får du innpass for emnene du allerede har tatt. (Dette forutsetter at du har godkjent de 60 studiepoengene fra årsstudiet.) 

studenter på organisasjonspsykologi

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Hva lærer du i organisasjonspsykologi?

Vi har fokus på å tidlig etablere et fruktbart og aktivt læringsmiljø, hvor du og medstudentene dine blant annet bruker hverandre som ressurser i læringsarbeidet. 

Gjennom de ulike emnene lærer du blant annet:  

  • Organisasjonspsykologisk teori, metode og verktøy – med en praktisk tilnærming  
  • Arbeidspsykologi og forhold som er av betydning for jobbatferd, for eksempel hvordan situasjons- og personfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen, og konsekvensene av stress og mestring 
  • Human Resource Management – om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte
  • Å kunne planlegge og utvikle endrings- og utviklingsarbeid – som ivaretar både bedriften og arbeidstakers behov
  • Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner og om ledelse som vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiv 

Se alle studier ved ONH

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY1150 Innføring i organisasjonspsykologi (15 sp)

Hvordan påvirker situasjons- og personfaktorer livet på arbeidsplassen? Dette emnet gir deg en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning.

Les mer
PSY1160 Arbeidspsykologi (15 sp)

Hvordan kan arbeidspsykologisk kunnskap og metode brukes for å løse konkrete oppgaver? Dette emnet gir en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.

Les mer
PSY2291 Ledelse (15 sp)

Hvilke konsekvenser kan ulike former for ledelse ha på en bedrifts produktivitet, de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet? I dette emnet lærer du om ledelse som vitenskapelig fagområde, personalansvar og ledelse av grupper og team.

Les mer