Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i digital markedsføring – nettstudium

Er du interessert i hvilken plass markedsføring har i samfunnet i dag og i fremtiden, og hvordan digitaliseringen har påvirket samfunnet i et historisk perspektiv? Med et årsstudium i digital markedsføring kan du ta et dypdykk i spennende temaer innen markedsføring, digitaliseringen av samfunnet, økonomi og administrasjon, samt PR og omdømme.  

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Årsstudiet danner en viktig faglig basis som gir deg et solid fundament innen digital markedsføring og ledelse.  

Dette året gir en grunnleggende innføring i en rekke ulike temaer og trekker på «klassiske» emner innen økonomi og administrasjon, i tillegg til å gi en grundig innføring i digital markedsføring. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng.  

Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. 

student studerer markedsføring på oslo nye høyskole

Hva lærer du? 

Årsstudiet består av åtte emner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor digital markedsføring og økonomi og administrasjon. 


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

 • Hvordan virksomheter må tilpasse seg den nye digitale hverdagen gjennom markedsstrategier og beslutninger i forhold til produkt- og tjenesteinnovasjon, pris og valg av distribusjon 
 • Hvordan forbrukerne kognitivt innhenter informasjon, danner seg holdninger, og dermed tenker og tar valg i kjøpssituasjoner 
 • De viktigste prinsippene for omdømme og hvordan virksomheter bygger merkevareverdi. Her er PR et viktig virkemiddel, og du lærer ulike verktøy for å vurdere omdømme og merkevarerisiko 
 • Hvordan digitalisering endrer forretningsmodeller og forretningsstrategier, og dermed hvordan bedrifter skal tilpasse seg endringene 
 • Økonomisk teori og forholdet mellom inntekter og kostnader, samt hvordan bedrifter driver lønnsomt. I tillegg lærer du om hvordan markeder fungerer og hvordan bedrifter opererer i samspill og i konkurranse med hverandre 
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidsrelevans og videre studier 

Årsenheten i digital markedsføring er identisk med første år av bachelorgraden i digital markedsføring og ledelse, det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre. Dette forutsetter at du har godkjent de 60 studiepoengene fra årsstudiet. 

Årsstudiet i digital markedsføring kan også inngå som en del av andre studieretninger innenfor økonomi og administrasjon eller være en videreutdanning for deg som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer formell kunnskap innen fagfeltet. 

Kunnskapen du tar med deg fra årsenheten er aktuell i nesten alle bransjer. 


Kunnskapen er verdsatt i blant annet: 

 • reklamebyrå
 • mediebyrå 
 • privat næringsliv
 • kommunale og statlige etater  
   

Se alle studier ved ONH

Tilbake til toppen