Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Kosthold og ernæring for barn 20 sp

Er du opptatt av kosthold for barn? Eller jobber du med barn og er opptatt av hvordan mat påvirker deres kropp og helse? I Kosthold og ernæring for barn (emnepakke, 20 studiepoeng) får du en god innføring i hvordan man legger til rette for gode matvaner og måltider i barnehage og skole. Dette er en praksisnær og arbeidsrelevant utdanning der du vil jobbe med reelle problemstillinger innen ernæring og få verktøyene du trenger for å kunne gjøre endringer i praksis. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Hva lærer du?

Emnepakken består av to emner som omhandler grunnleggende mat- og ernæringslære, forståelse for mat og kosthold i befolkningen og hvordan man jobber med kosthold for barn i skole og barnehage.

Emnene gir deg blant annet kunnskap om:

 • Matvarer og næringsstoffer
 • Utvikling og trender innenfor kosthold
 • Bærekraftig kosthold og samfunnsernæring
 • Spiseutvikling, måltid og matvaner hos barn
 • Kostholdsanbefalinger til barn 
 • Hvordan legge til rette for et godt kosthold for barn i praksis med fokus på barnehage og skole

Våre nettstudier på læringsplattformen Qybele gir deg muligheten til å studere når og hvor du ønsker. Du får tilgang til personlig veiledning og et digitalt klasserom hvor du kan diskutere og møte forelesere og medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 


Praksis og politiattest

Fra januar 2023 vil ett av emnene som inngår i denne emnepakken innebære kort praksis i en lokal barnehage eller SFO, og forutsetter dermed at man kan fremlegge gyldig politiattest.
Les mer om praksisen og prosjektet rundt temaet her.


Jobbmuligheter og videre studier

Emnepakken er en fin start for deg som vurderer videre ernæringsstudier, og er også nyttig som supplement til den kompetansen eller jobben du allerede har. Du kan også velge å få hele emnepakken innpasset som en del av bachelor i ernæring hos oss.

Kunnskap om ernæring er nyttig i alle yrker der man jobber med barn, mat og helse. For eksempel: 

 • Ernæringskokk
 • Lærer
 • Pedagogisk leder/assistent
 • SFO/AKS-ansatt
 • Aktivitetsleder/trener i barneidrett eller andre fritidsaktiviteter
 • Frisklivsmedarbeider
 • Folkehelsekoordinator eller rådgiver innen folkehelse

Ønsker du å ta flere studiepoeng og i tillegg lære om anatomi og fysiologi? 
Les mer om Kosthold og ernæring for barn, 30 sp
 

  ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring (10 sp)

  I dette emnet vil du lære mye nyttig om riktig og viktig ernæring! Du vil bli bedre kjent med blant annet næringsstoffer, kroppens energiomsetning, det norske kostholdet og ernæringsutfordringer på nasjonalt og globalt nivå.  

  Les mer
  ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

  I dette emnet vil du lære om barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole.

  Les mer