Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i økonomi, bærekraft og ledelse

Et årsstudium i økonomi, bærekraft og ledelse passer for deg som vil ha en grunnleggende innføring i økonomi og verdifull kunnskap om bærekraft og ledelse i bedrifter. Studiet dekker fagområder som bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, etikk og bærekraft, markedsføring og digital ledelse.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring økonomisk-administrative emner som bedriftsøkonomi, finansregnskap, organisasjon og ledelse, digital transformasjon, økonomistyring og etikk, bærekraft og samfunnsansvar. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng.

Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. Studiet har høy relevans for flere deler av arbeidslivet.

Hva lærer du?

Årsstudiet består av åtte emner som sammen gir deg solid faglig grunnlag innen sentrale temaer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

 • grunnleggende bedriftsøkonomi og hvordan ta lønnsomme beslutninger
 • hvordan et finansregnskap er strukturert og viktige prosesser i årsavslutningen
 • hva slags etiske problemstillinger organisasjoner møter hver dag
 • hvordan bærekraftshensyn påvirker viktige strategiske beslutninger
 • å utarbeide og analysere finansregnskap
 • hvordan en organisasjon fungerer, og hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter
 • hvordan bedrifters forretningsmodeller endrer seg som følge av digital transformasjon
   

Penger på bordet og en person som holder en liten globus

Undervisning i Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 


Arbeidsrelevans og videre studier: 

 • Årsstudiet gir deg en formell kompetanse innen økonomi og administrasjon, og er en fornuftig investering for fremtiden. Nærmest uavhengig av hvilken karriere du sikter deg inn mot, vil kunnskap om økonomi, bærekraft og ledelse være nyttig å ha med seg.
 • Årsstudiet tar utgangspunkt i næringslivets behov, og gir innblikk i konkrete problemstillinger som du til daglig kan møte i en virksomhet. Våre undervisere har betydelig næringslivserfaring og relevant faglig bakgrunn. Studiet egner seg både som tilleggsutdanning og som starten av et lengre utdanningsløp.
 • Årsstudiet i økonomi, bærekraft og ledelse er knyttet til bachelor i økonomi og administrasjon. Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet, kan du studere videre for å oppnå bachelorgraden i bachelorgraden i økonomi og administrasjon.
 • Velger du å gå videre til vårt bachelorprogram i økonomi og administrasjon, kan du etter endt utdanning gå inn i stillinger som blant annet controller, analytiker, produktutvikler, innkjøper, regnskapsmedarbeider, prosjektleder, konsulent, økonom, rådgiver m.m.
   

 

Se alle studier ved ONH

Det arrangeres én frivillig samling hvert semester. Her vil fagansatte ved institutt for økonomi og administrasjon forelese om fagrelevante temaer. Samlingen er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår og er en fin mulighet til å treffe medstudenter og danne nettverk. Samlingen avholdes i Oslo og går over 1 dag.

Tilbake til toppen