Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i økonomi og administrasjon – nettstudium

Har du lyst på en fleksibel og allsidig utdanning med mange spennende muligheter etter endt utdanning? En bachelor i økonomi og administrasjon er en flerfaglig utdanning som gir innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst og vår
Studiested: Nettstudier
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Verden er i stadig endring, og grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse er viktigere enn noen gang. Dette studiet passer bra for deg som har interesse for forretningsliv, og som ønsker å lære mer om ledelse, finans, økonomi og analyse.

Hva lærer du? 

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon er et tverrfaglig studium som byr på mange spennende jobbmuligheter etter endt utdanning. Du får innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi. Graden er også enkel å bygge videre på. Det kan for eksempel være det første steget mot en siviløkonomtittel, og du kvalifiseres også til andre studier innen økonomi, administrasjon og ledelse.  

I løpet av tre år tilegner du deg kunnskap innen økonomi og administrasjon, samt forskningsmetoder og et fokus på hvordan økonomiens teorier kan gi forståelse for, og anvendes praktisk i samfunnet. 

Bacheloren i økonomi og administrasjon introduserer deg for næringsliv, økonomi og forretningsvirksomhet. Her lærer du alt det grunnleggende du trenger for å forstå hvordan økonomi fungerer i Norge og utlandet, hvilke forretnings- og markedsstrategier bedrifter benytter og hvordan ledere skaper verdi i næringslivet.
Fredrik Harboe - instituttleder på Oslo Nye Høyskole


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og investeringer vurderes
 • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
 • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling
 • du tilegner deg grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forståelse for hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
   

studenter studerer økonomi og administrasjon på onh

Undervisning på Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til læremidler som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. Det er ditt digitale klasserom, og du har gode muligheter til å danne kollokviegrupper, og kommunisere med medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Kunne du tenke deg å ta en bachelor i digital markedsføring og ledelse også, men har ikke lyst til å studere tre år til? Da burde du lese mer om vår doble bachelor som gjør at du kan ta to bachelorgrader over 4 år. Les mer her →

Valgfrie emner og internship

På tredjeåret av bachelorgraden din velger du spesialiseringsemner/valgemner, utveksling eller internship (praksis hos bedrift) tilsvarende 30 studiepoeng.  

Valgfrie emner

Du har anledning til å velge valgfrie emner på til sammen 30 studiepoeng innen økonomi og administrasjon som gir ytterligere fordypning innen fagfeltet. Du kan også velge å fordype deg innenfor et av de andre fagområdene til høyskolen: statsvitenskapinternasjonale relasjoner eller psykologi (med forbehold om relevans). 

Internship

Et internship kan gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift eller organisasjon som er relevant for akkurat deg. Det gjør deg bedre rustet for arbeidslivet, og er en gyllen mulighet til å opprette et nettverk og bygge CV. 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

jente i syden med gul kjole

Emilie Løyland tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. 

- Jeg bruker det jeg har lært på studiet blant annet når jeg jobber med juridiske fag og spørsmål, etikk, økonomisk forståelse og formler, og organisasjonsstruktur.

Les Emilies studieerfaringer i økonomi og administrasjon

Hva kan du jobbe som?

Relevante arbeidsgivere kan for eksempel være i konsulenthusene, i privat næringsliv og kommunale og statlige etater og organer. Typiske eksempler kan være innen ledelse, finans og HR, i bedrifter som DNB, Innovasjon Norge, PWC, Ernst & Young og Orkla, i administrativ stilling på skole eller sykehus, eller i departementene.

Dette er en trygg og fremtidsrettet utdannelse, som gir deg utallige jobbmuligheter når du er ferdig! Spennet i stillinger du kan jobbe i er bred. Det finnes ingen begrensninger på hvilke bransjer du kan gå inn i – alle som driver innen forretningsvirksomhet og økonomi ønsker seg en med en grad i økonomi og administrasjon. Du kan jobbe innen regnskap, markedsføring, strategi- og konsulentvirksomhet, finans samt HR og ledelse, sier Harboe. 

Hvor du ender opp etter studiene avhenger ikke kun av utdanningen din, men også hva du har gjort ved siden av studiene. På økonomi og administrasjon er vi opptatt av å legge til rette for, og oppfordre studentene våre til å engasjere seg ved siden av studiene, i for eksempel foreningene våre. Vi arbeider for å skape en god kontakt med potensielle arbeidstakere, og bidrar med innspill til hvordan studentene våre kan gjøre seg mer attraktive for fremtidige arbeidsgivere.  


Dette kan du jobbe med:
 
 • Finans
 • HR
 • Ledelse
 • Regnskap
 • Budsjettarbeid
 • Økonomisk analyse
 • Markedsføring og salg
   

Eksempler på bransjer du kan jobbe i:
 
 • Bank
 • Forsikring
 • Revisjon 
 • Meglerhus
 • Konsulentvirksomhet
 • Reiseliv
 • IT
 • Industribedrifter
   

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon passer også fint for deg som ønsker å videreutdanne deg eller støtte opp arbeidserfaring med en akademisk utdanning. 

Se datoer for samlingene her

Det er én obligatorisk samling i løpet av bachelorprogrammet. Dette er i emnet ØKAD3110 Ethics, Sustainability and Corporate Social Responsibility. Samlingen avholdes i Oslo både høst- og vårsemesteret og vil vare 2-3 dager. 

I tillegg arrangeres det én frivillig samling hvert semester. Samlingen er ikke emnespesifikk, og er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår. Samlingen avholdes som regel i Oslo og går over 2 dager. 

Tilbake til toppen