Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i digital markedsføring – nettstudium

Er du interessert i hvilken plass markedsføring har i samfunnet i dag og i fremtiden, og hvordan digitaliseringen har påvirket samfunnet i et historisk perspektiv? Med et årsstudium i digital markedsføring kan du ta et dypdykk i spennende temaer innen markedsføring, digitaliseringen av samfunnet, økonomi og administrasjon, samt PR og omdømme.  

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Neste oppstart er våren 2023. Se mer informasjon om nettstudier her.

Årsstudiet danner en viktig faglig basis som gir deg et solid fundament innen digital markedsføring og ledelse.  

Dette året gir en grunnleggende innføring i en rekke ulike temaer og trekker på «klassiske» emner innen økonomi og administrasjon, i tillegg til å gi en grundig innføring i digital markedsføring. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng.  

Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet så kan du begynne rett på andreåret i bacheloren digital markedsføring og ledelse

student studerer markedsføring på oslo nye høyskole

Hva lærer du? 

Årsstudiet består av åtte emner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor digital markedsføring og økonomi og administrasjon. 

Du lærer blant annet:  

  • Hvordan virksomheter må tilpasse seg den nye digitale hverdagen gjennom markedsstrategier og beslutninger i forhold til produkt- og tjenesteinnovasjon, pris og valg av distribusjon 
  • Hvordan forbrukerne kognitivt innhenter informasjon, danner seg holdninger, og dermed tenker og tar valg i kjøpssituasjoner 
  • De viktigste prinsippene for omdømme og hvordan virksomheter bygger merkevareverdi. Her er PR et viktig virkemiddel, og du lærer ulike verktøy for å vurdere omdømme og merkevarerisiko 
  • Hvordan digitalisering endrer forretningsmodeller og forretningsstrategier, og dermed hvordan bedrifter skal tilpasse seg endringene 
  • Økonomisk teori og forholdet mellom inntekter og kostnader, samt hvordan bedrifter driver lønnsomt. I tillegg lærer du om hvordan markeder fungerer og hvordan bedrifter opererer i samspill og i konkurranse med hverandre 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidsrelevans og videre studier 

Årsenheten i digital markedsføring er identisk med første år av bachelorgraden i digital markedsføring og ledelse, det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre. 

Kunnskap innen digital markedsføring er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer, blant annet i reklame- og mediebyråer, privat næringsliv og i kommunale og statlige etater. 

Årsstudiet i digital markedsføring kan også inngå som en del av andre studieretninger innenfor økonomi og administrasjon eller være en videreutdanning for deg som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer formell kunnskap innen fagfeltet. 

Se alle studier ved ONH

ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Les mer
ØKAD1140 Markedsføring (7,5)

I dette emnet får studenten innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud.

Les mer
ØKAD1130 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)

Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

Les mer
DML1120 Forbrukeratferd og psykologi (7,5 sp)

Emnet gir studenten en introduksjon til forbrukeratferd og forbrukerpsykologi på et grunnleggende nivå.

Les mer
DML1210 Innføring i digital markedsføring (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i sentrale teorier og verktøy innen digital markedsføring. I tillegg vil du lære å utvikle en helhetlig digital markedsstrategi.

Les mer
DML1220 Merkevareledelse, PR og omdømme (7,5 sp)

Dette emnet gir deg en grunnleggende forståelse av prinsippene og viktigheten av omdømme og hvordan det brukes til å bygge varemerker med hensyn til flere interessenter.

Les mer
ØKAD1230 Mikroøkonomi (7,5 sp)

I mikroøkonomi får studenten en innføring i elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Les mer
ØKAD1240 Digital transformation management (7,5 sp)

In this course, students learn how institutions, organizations, and economies undergo changes because of digitalization.

Les mer