Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i økonomi og administrasjon – nettstudium

Et årsstudium i økonomi og administrasjon passer for deg som vil ha en grunnleggende innføring i økonomi. Studiet gir innsikt i områder som organisasjon og ledelse, forretningsjus, markedsføring og bedriftsøkonomi.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Neste oppstart er høsten 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, matematikk, forretningsjus, organisasjon og ledelse, markedsføring og finans. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng.  

Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. Studiet har høy relevans for flere deler av arbeidslivet.

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er identisk med førsteåret på bachelor i økonomi og administrasjon. Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet, kan du begynne rett på andreåret på bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Årsstudiet består av åtte emner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

Du lærer blant annet: 

  • grunnleggende bedriftsøkonomi
  • grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent
  • hvordan en organisasjon fungerer, og hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter
  • hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud
  • juridisk metode, og hvordan denne brukes i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett m.m.
  • å utarbeide og analysere finansregnskap
  • elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer

studenter studerer økonomi og administrasjon på onh

Undervisning i Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Samlinger og obligatorisk oppmøte

Det arrangeres én frivillig samling hvert semester. Samlingen er ikke emnespesifikk, og er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår. Samlingen avholdes som regel i Oslo og går over 1 dag.

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsstudiet gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon, og er en smart investering for fremtiden. Nærmest uavhengig av hvilken karriere du sikter deg inn mot, vil kunnskap om økonomi være nyttig å ha med seg.

Årsstudiet tar utgangspunkt i næringslivets behov, og gir innblikk i konkrete problemstillinger som du til daglig kan møte i en virksomhet. Studiet egner seg både som tilleggsutdanning og som starten av et lengre utdanningsløp.

Velger du å gå videre til vårt bachelorprogram i økonomi og administrasjon, kan du etter endt utdanning gå inn i stillinger som blant annet regnskapsfører, revisor, controller, produktutvikler, innkjøper, prosjektleder, konsulent, økonom, rådgiver m.m.

Se alle studier ved ONH

1. semester
ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Les mer
ØKAD1120 Matematikk (7,5 sp)

I dette emnet får du en introduksjon til grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent.

Les mer
ØKAD1130 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)

Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

Les mer
ØKAD1140 Markedsføring (7,5)

I dette emnet får studenten innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud.

Les mer
2. semester
ØKAD1210 Forretningsjus (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i juridisk metode og lærer å anvende den i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett, garanti- og panterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, og økonomisk kriminalitet.

Les mer
ØKAD1220 Finansregnskap (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å utarbeide og analysere finansregnskap. Du får et grunnlag for å forstå og bruke regnskapsinformasjon, både til kontroll- og investeringsformål, og du lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles.

Les mer
ØKAD1230 Mikroøkonomi (7,5 sp)

I mikroøkonomi får studenten en innføring i elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Les mer
ØKAD1240 Digital transformation management (7,5 sp)

In this course, students learn how institutions, organizations, and economies undergo changes because of digitalization.

Les mer