Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i økonomi og administrasjon – nettstudium

Et årsstudium i økonomi og administrasjon passer for deg som vil ha en grunnleggende innføring i økonomi. Studiet gir innsikt i områder som organisasjon og ledelse, forretningsjus, markedsføring og bedriftsøkonomi.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, matematikk, forretningsjus, organisasjon og ledelse, markedsføring og finans. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng.  

Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. Studiet har høy relevans for flere deler av arbeidslivet.

Hva lærer du?

Årsstudiet består av åtte emner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
  • grunnleggende bedriftsøkonomi
  • grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent
  • hvordan en organisasjon fungerer, og hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter
  • hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud
  • juridisk metode, og hvordan denne brukes i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett m.m.
  • å utarbeide og analysere finansregnskap
  • elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer
     

studenter studerer økonomi og administrasjon på onh

Undervisning i Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsstudiet gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon, og er en smart investering for fremtiden. Nærmest uavhengig av hvilken karriere du sikter deg inn mot, vil kunnskap om økonomi være nyttig å ha med seg.

Årsstudiet tar utgangspunkt i næringslivets behov, og gir innblikk i konkrete problemstillinger som du til daglig kan møte i en virksomhet. Studiet egner seg både som tilleggsutdanning og som starten av et lengre utdanningsløp.

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er identisk med førsteåret på bachelor i økonomi og administrasjon. Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet, kan du begynne rett på andreåret på bachelorprogrammet. Dette forutsetter at du har godkjent de 60 studiepoengene fra årsstudiet. 

Velger du å gå videre til vårt bachelorprogram i økonomi og administrasjon, kan du etter endt utdanning gå inn i stillinger som blant annet revisor, controller, produktutvikler, innkjøper, prosjektleder, konsulent, økonom, rådgiver m.m.

Se alle studier ved ONH

Det arrangeres én frivillig samling hvert semester. Samlingen er ikke emnespesifikk, og er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår. Samlingen avholdes som regel i Oslo og går over 1 dag.

Tilbake til toppen