Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i statsvitenskap – nettstudium

Vi tilbyr Norges eneste bachelorgrad i statsvitenskap på nett! I bachelor i statsvitenskap fordyper du deg i politikkens verden, hvordan den utformes og utøves i Norge og verden. Du dykker inn i store og små samfunnsspørsmål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Blant annet om klimaendringer, migrasjon, demokrati, konflikt og samarbeid.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

Statsvitenskap er det systematiske studiet av forholdet mellom politikk, makt, institusjoner og samfunn, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Graden bygger på fem sentrale fagområder: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, samt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Studiet dekker alle de nevnte områdene grundig, og legger til rette for stor grad av valgfrihet med 60 studiepoeng frie emner. Da kan du blant annet velge arbeidslivsrelevante alternativer, slik som internship.

Hva lærer du i statsvitenskap?

Hos oss vil du møte et solid og imøtekommende fagmiljø som er svært dedikert til undervisning og veiledning. Vi er genuint interessert i å gi deg en robust og anvendelig utdanning, og bidra til at du skal få en fin studietid hos oss. Vår fagstab er svært aktive innen forskning og fagutvikling, og deltar i ulike samfunnsdebatter og nasjonale og internasjonale samarbeid. 

Statsvitenskap er et verktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere grunnleggende og dagsaktuelle spørsmål i verden rundt oss, slik som: 

 • hvorfor er demokratiet på tilbakegang i noen land, men på framgang i andre? 
 • hvorfor er det så vanskelig for stater å enes om klima og miljøpolitikk? 
 • hvorfor er kvinner og minoriteter underrepresentert i politikken? 
 • hvorfor er noen partier mer populistiske enn andre? 
 • hvorfor er økonomisk ulikhet større i noen land enn andre? 
 • hvorfor har vi en omfattende velferdsstat? 
 • hvorfor er vindmøller et stridstema i Norge? 
 • hvorfor oppstår masseprotester mot autokrati i noen land men ikke andre?
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. Du vil ha enkel og rask tilgang til fagveiledning som gir deg de beste forutsetningene for å lykkes med studiene. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

student på statsvitenskap på onh

Frivillige og obligatoriske samlinger

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester.

Som bachelorstudent er det obligatorisk å delta på to samlinger. Samlingene må gjennomføres før du kan levere avsluttende bacheloroppgave, men det er opp til deg selv når i studieløpet du ønsker å gjøre dette.

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen. Noen av samlingene kan finne sted fysisk på campus i Oslo.

Internship og valgemner 

I løpet av studietiden på bachelor i statsvitenskap har du mulighet til å ta kurs og søke internship

Som en av få utdanninger innen samfunnsfag i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Oslo Nye Høyskole har samarbeid med attraktive arbeidsgivere og avtaler som gir våre studenter forrang på enkelte internship.

Våre studenter har tidligere gjennomført internship ved blant annet

 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

“Samtalene med kollegaer over lunsjbordet ble raskt en begivenhet jeg så fram til, der hverdagspraten raskt gikk over i inspirerende samtaler om ansattes unike erfaringer og bakgrunn”.
- Halima Amedi, tidligere bachelorstudent om sitt internship hos FN-sambandet 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

 

Bilde av en ung mann med norges ambassade-emblem i bakgrunnen

Petter flyttet til Stockholm underveis i nettstudiene og fikk relevant jobb på Norges ambassade. Han mener det er en unik mulighet å kunne oppleve andre steder samtidig som han studerer.

Les om Petter som er nettstudent i Stockholm
 

Jobbmuligheter og videre studier 

Med fullført bachelor i statsvitenskap kvalifiserer du til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet, blant annet:

Kunnskap innen statsvitenskap er etterspurt og anvendelig i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. Studiet vektlegger praktiske ferdigheter og har en tverrfaglig tilnærming som gir deg rom til å velge ulike retninger. Kombinasjonen av det teoretiske og det praktiske vil gjøre deg godt rustet til arbeidslivet og videre studier. 

Samfunnet er i stadig endring, og det er et økende behov for å forstå og tenke nytt rundt samfunnsorganisering, politiske prosesser, aktører og relasjoner. Vårt fokus på å skape gode fremtidige arbeidstakere gjenspeiles også i våre vurderingsformer og arbeidsmetoder. 

Studiet er godt egnet for dem som har et ønske om å arbeide innen:

 • offentlig forvaltning og styring på ulike nivåer i samfunnet
 • organisasjonslivet
 • statlig utenrikstjeneste
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen
 • mediebedrifter  

Se alle studier ved ONH

STAT1110 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og analyse (15 sp)

Dette emnet introduserer deg for teorier om hvordan politikk og samfunn bør organiseres (normativ politisk teori) og teorier om hvordan politikk og samfunn er organisert og har utviklet seg (empirisk statsvitenskap). 

Les mer
FORSK1110 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

Dette emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder.

Les mer
FORSK1120 Forskningskommunikasjon (5 sp)

Hvis forskning skal påvirke verden, er hvordan den kommuniseres avgjørende. I denne emne vil du lære om noen av problemstillingene med forskningskommunikasjon, samt lære om hvordan du kan bedre formidler forskning for å få innvirkning.

Les mer
STAT1210 Komparativ politikk (10 sp)

Dette emnet introduserer deg for komparativ politikk (KP), en av de store fagretningene innenfor statsvitenskap.

Les mer
STAT1220 Offentlig politikk og administrasjon (10 sp)

Hovedfokuset i dette emnet ligger på offentlig politikk og administrasjon i Norge. Emnet har også en praktisk del der studenten skal følge med på pågående politiske prosesser, som stortingsdebatter og lokalpolitiske prosesser.

Les mer
INT1240 Internasjonal politikk (10 sp)

I dette emnet vil du lære om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner.

Les mer

EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

Dette emnet vil gi deg kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag. 

Les mer
STAT2210 Klima, miljø og politikk (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende spørsmål knyttet til klima- og miljøpolitikk.

Les mer
STAT2220 Demokratiet og dets kritikere (10 sp)

I dette emnet får du grunnleggende innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til politiske regimer, demokratisering og samfunnsstyring. 

Les mer
Valgemner på bachelor i statsvitenskap

I løpet av andre og tredje studieår skal studenten ta valgfrie emner tilsvarende 60 studiepoeng.

Les mer

FORSK3210 Statistikk (10 sp)

Dette emnet gir deg kunnskap og ferdigheter til å analysere kvantitativ data fra statsvitenskapelig forskning.

Les mer
STAT3990 Bacheloroppgave (20 sp)

I dette emnet skal studentene anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i statsvitenskapsstudiet til å foreta selvstendige analyser av selvvalgte faglige problemstillinger.

Les mer
Valgemner på bachelor i statsvitenskap

I løpet av andre og tredje studieår skal studenten ta valgfrie emner tilsvarende 60 studiepoeng.

Les mer

INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states.

Les mer
INT6060 Geopolitics and Security in the Arctic (10 sp)

The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. 

Les mer
INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

In this course, we will delve into the contents and background of one of the most important developments of late 20th century thought about war: namely, the resurgence of the “just war” idea.

Les mer
INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine some of the key issues and theories that inform contemporary thinking on violence.

Les mer
INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

Migration and refugee studies is an interdisciplinary course which draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology, human geography and history to make sense of international migration.

Les mer
INT6140 Security in the 21st Century (10 sp)

This course builds on traditional security studies but moves a step beyond to include critical approaches to security studies as well.

Les mer
STAT6910 Internship (10 sp)

Internship er et valgfritt emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en institusjon/organisasjon som arbeider med forhold relatert til statsvitenskap.

Les mer
STAT6920 Internship (20 sp)

Internship er et valgfritt emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en institusjon/organisasjon som arbeider med forhold relatert til statsvitenskap.

Les mer
STAT6930 Internship (30 sp)

Internship er et valgfritt emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en institusjon/organisasjon som arbeider med forhold relatert til statsvitenskap.

Les mer
STAT6940 Forskning i praksis (10 sp)

STAT6940 Forskning i praksis er et valgemne hvor studenten lærer forskningsmetodikk gjennom praksis.

Les mer