Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i statsvitenskap – nettstudium

Vi tilbyr Norges eneste bachelorgrad i statsvitenskap på nett! I bachelor i statsvitenskap fordyper du deg i politikkens verden, hvordan den utformes og utøves i Norge og verden. Du dykker inn i store og små samfunnsspørsmål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Blant annet om klimaendringer, migrasjon, demokrati, konflikt og samarbeid.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst og vår
Studiested: Nettstudier
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Statsvitenskap er det systematiske studiet av forholdet mellom politikk, makt, institusjoner og samfunn, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Graden bygger på fem sentrale fagområder: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, samt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Studiet dekker alle de nevnte områdene grundig, og legger til rette for stor grad av valgfrihet med 60 studiepoeng frie emner. Da kan du blant annet velge arbeidslivsrelevante alternativer, slik som internship.

Hva lærer du i statsvitenskap?

Hos oss vil du møte et solid og imøtekommende fagmiljø som er svært dedikert til undervisning og veiledning. Vi er genuint interessert i å gi deg en robust og anvendelig utdanning, og bidra til at du skal få en fin studietid hos oss. 

Vår fagstab er svært aktive innen forskning og fagutvikling, og deltar i ulike samfunnsdebatter og nasjonale og internasjonale samarbeid. 


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • hvorfor demokratiet er på tilbakegang i noen land, men på framgang i andre 
 • hvorfor det er så vanskelig for stater å enes om klima og miljøpolitikk 
 • hvorfor kvinner og minoriteter er underrepresentert i politikken 
 • hvorfor noen partier er mer populistiske enn andre
 • hvorfor økonomisk ulikhet er større i noen land enn andre
 • hvorfor vi har en omfattende velferdsstat
 • hvorfor vindmøller er et stridstema i Norge 
 • hvorfor det oppstår masseprotester mot autokrati i noen land men ikke andre

   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning.

Du vil ha enkel og rask tilgang til fagveiledning som gir deg de beste forutsetningene for å lykkes med studiene. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 
 

student på statsvitenskap på onh

Internship og valgemner 

I løpet av studietiden på bachelor i statsvitenskap har du mulighet til å ta kurs og søke internship

Som en av få utdanninger innen samfunnsfag i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Oslo Nye Høyskole har samarbeid med attraktive arbeidsgivere og avtaler som gir våre studenter forrang på enkelte internship.


Våre studenter har tidligere gjennomført internship ved blant annet:
 
 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

   

“Samtalene med kollegaer over lunsjbordet ble raskt en begivenhet jeg så fram til, der hverdagspraten raskt gikk over i inspirerende samtaler om ansattes unike erfaringer og bakgrunn”.
- Halima Amedi, tidligere bachelorstudent om sitt internship hos FN-sambandet 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →
 

Bilde av en ung mann med norges ambassade-emblem i bakgrunnen

Petter flyttet til Stockholm underveis i nettstudiene og fikk relevant jobb på Norges ambassade. Han mener det er en unik mulighet å kunne oppleve andre steder samtidig som han studerer.

Les om Petter som er nettstudent i Stockholm

Jobbmuligheter og videre studier 

Kunnskap innen statsvitenskap er etterspurt og anvendelig i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. Studiet vektlegger praktiske ferdigheter og har en tverrfaglig tilnærming som gir deg rom til å velge ulike retninger. Kombinasjonen av det teoretiske og det praktiske vil gjøre deg godt rustet til arbeidslivet og videre studier.

Med fullført bachelor i statsvitenskap kvalifiserer du til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet, blant annet:

Samfunnet er i stadig endring, og det er et økende behov for å forstå og tenke nytt rundt samfunnsorganisering, politiske prosesser, aktører og relasjoner. Vårt fokus på å skape gode fremtidige arbeidstakere gjenspeiles også i våre vurderingsformer og arbeidsmetoder. 


Hvor kan du jobbe med denne kompetansen: 
 
 • offentlig forvaltning og styring på ulike nivåer i samfunnet
 • organisasjonslivet
 • statlig utenrikstjeneste
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen
 • mediebedrifter  

   

Her finner du datoene for samlingene

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester.

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen. Noen av samlingene kan finne sted fysisk på campus i Oslo.

5. semester: 30 sp valgemner / Utveksling
Tilbake til toppen