Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i organisasjonspsykologi – nettstudium

Forbered deg på fremtidens arbeidsliv. Et godt miljø på arbeidsplassen og en arbeidsgiver som tar sine medarbeidere på alvor er faktorer som gjør at folk blir i jobbene sine. Vil du jobbe med HR, personal og ledelse? Da er bachelorgraden i organisasjonspsykologi ved ONH riktig for deg.  

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

En bachelor i organisasjonspsykologi er en utdanning for fremtiden. Selv om kunstig intelligens har inntatt organisasjonslivet, er det fortsatt en rekke oppgaver som krever god innsikt i mellommenneskelige og/eller organisasjonspsykologiske forhold, eksempelvis konflikthåndtering, mangfolds- og inkluderingsarbeid og strategiarbeid.

Du vil også lære om hva som preger hvordan vi har det og oppfører oss på jobb, og hvordan dette igjen påvirker samfunnet og arbeidsplassen. Eksempler på dette er arbeidsmiljø, stress, mestring, og mobbing. En utdannelse i organisasjonspsykologi vil gi deg viktige verktøy for å løse slike oppgaver innad i organisasjoner. 


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 • Hvordan ulike utfordringer påvirker arbeidshverdagen, og mulige tiltak og intervensjoner
 • Kartlegging av arbeidsmiljø og hvordan komme med forslag til forbedring
 • Prinsipper rundt vurdering av arbeidsevne og individuell tilrettelegging for ansatte 
 • Hva slags type ledelse som egner seg best i ulike situasjoner 
 • Hvordan utvikle kompetansen til både ledere og medarbeidere
 • Hvordan håndtere konflikter på jobb
 • Rekrutteringsprosessen – fra jobbanalyse, intervju, tester og onboarding 
 • Hvordan HR bidrar til virksomhetens verdiskapning
   

To damer som prater sammen

Jobbmuligheter og videre studier 

Det du lærer i dette bachelorløpet er relevant enten du ønsker å jobbe i Norge eller internasjonalt.


Hva kan du jobbe med: 
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Lederutvikling
 • Rekruttering
 • HR-analyse og mangfoldsledelse
 • Rådgivning og saksbehandling
 • Forskning og utdanning
   

Bachelorgraden gir deg også et solid fundament for å ta videre studier på masternivå relatert til organisasjons- og arbeidspsykologi.

Du kan også søke på master i psykologi hos oss (krever minimum 80 studiepoeng i psykologi), eller søke opptak på andre høyskoler eller universiteter, både i Norge og utlandet. 

Nettstudier

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene, med tilgang til digitale forelesninger, oppgaver og tekster. Der kan du også danne kollokviegrupper og kommunisere med medstudentene dine. 

Som nettstudent på ONH får du personlig veiledning hvor du får svar på faglige spørsmål, hjelp til studieteknikk, og tilbakemelding på arbeidet ditt. Nettlæreren kommuniserer du enkelt med og du kan ta kurs i akademisk skriving, kildebruk og praktisk skrivetrening. I tillegg vil du ha en studentrådgiver tilgjengelig for deg gjennom hele studietiden, om det skulle være noe.

Valgemner og mulighet for internship

Arbeidslivet ønsker seg studenter som har hatt en praktisk tilnærming samtidig som de har evnen til å se utover og har kunnskap om verden rundt seg. Ved ONH tilbyr vi derfor muligheten til å ha internship som et av de valgfrie emnene i graden, og samarbeider for eksempel med Nobels fredssenter.

Gjennom et internship får du innblikk i arbeidslivet, og kunnskap og erfaring som er relevant på CV’en. Mange bygger også viktige relasjoner som kan være viktige for å få jobb etter studier. Underveis i studiet vil du også få tett oppfølging av våre faglærere med bred internasjonal erfaring.

Du kan også velge mellom andre relevante valgemner som inkluderer blant annet strategi og økonomi, the future of work og bedømming- og beslutningspsykologi - se liste under. 

Merk at det ikke undervises i alle valgemnene til enhver tid.

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →  

   mann med skjegg

  Niklas tar årstudium i Organisasjonspsykologi. Han forteller at studiene har gitt han nye måter å tenke på når det kommer til mellommenneskelige relasjoner.  

  Les om Niklas sine erfaringer med organisasjonspsykologi

  Her finner du datoene for samlingene

  I løpet av bachelorprogrammet må du delta på tre obligatoriske samlinger.

  Det er samling i følgende emner:

  Tilbake til toppen