Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i psykologisk helsearbeid

Bachelor i psykologisk helsearbeid passer for deg som vil forstå sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og hvordan vi kan forebygge dårlig psykisk helse i befolkningen. Du lærer om traumer, psykiske plager og lidelser – og får konkrete verktøy i arbeidet med mennesker med behov for psykisk helsehjelp. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst
Studiested: Campus i Oslo
Studieomfang: Heltid
Lånekassen: Godkjent


Psykologisk helsearbeid går ut på å forstå hva som kan ligge til grunn for at noen får dårlig mental helse, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for at de kan få det bedre. Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid gir både en bred innføring i psykologifaget og særlig kunnskap om forhold som fremmer og hemmer utvikling av god psykisk helse.

Behovet for dyktige fagfolk innen psykisk helse fortsetter å øke. Med en bachelor i psykologisk helsearbeid fra Oslo Nye Høyskole tilegner du deg en solid kompetanse og konkrete ferdigheter som du kan bruke til å hjelpe mennesker i mange ulike situasjoner.

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid handler om arbeidet med menneskers helsetilstand. Dette er en bachelorgrad med psykologiske emner som er tett knyttet til praksis i arbeidslivet. Som student på dette studiet blir du en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • Hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser
 • Forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom 
 • Hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår
 • Hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse
 • Normalpsykologi og psykiske lidelser. Hva kan være årsaker til at noen utvikler psykiske lidelser? 
 • Psykologiske traumer som folkehelseproblem og individers utvikling av traumelidelser
 • Endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale 
 • Hvordan tidlige relasjoner og opplevelser påvirker vår utvikling på gruppe- og individnivå
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning, og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Damer som snakker og ler foran et bord

Valgemner og internship

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge valgfrie emner, internship eller utveksling i ditt tredje studieår.

Oversikt over valgfrie emner som foreligger på nåværende tidspunkt finner du nederst på siden. Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Internship gir deg en unik mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet, knytte kontakter og styrke din CV!

Ønsker du å utforske verden mens du studerer? Da er kanskje utveksling noe for deg. Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier etter bachelor i psykologisk helsearbeid

Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor psykologisk helsearbeid er et viktig steg på veien mot en spennende og givende jobb – og åpner for muligheter både i offentlig- og privat sektor.


Hva kan du jobbe med: 
 
 • Rådgivning
 • Psykisk helsevern
 • Forebyggende i offentlig sektor 
 • Frisklivssentral 
 • Rusomsorg
 • Humanitære organisasjoner (som f.eks røde kors, flyktninghjelpen og flere)
 • Kriminalomsorg og krisesenter
 • Helse- og omsorgssektor
 • Miljøarbeid
 • Veiledning 
   

Med fullført bachelor kvalifiserer du til å søke på master i psykologi hos oss, eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. ​​

Studenthistorier

Lurer du på hvordan det er å være student ved Oslo Nye Høyskole? Les historiene til våre studenter, og bli bedre kjent med livet som student på campus og som nettstudent. 

Les våre studenthistorier her

Her finner du datoene for samlingene

Som bachelorstudent er det obligatorisk å delta på to samlinger i løpet av bachelorgraden. Disse samlingene finner sted i PSY3270 konsulterende psykologi og PSY6161 miljøterapi. I disse samlingene vil jobbe aktivt med spennende fagstoff – samtidig som du tilegner deg kunnskap og ferdigheter som er direkte anvendbare i arbeidslivet. I tillegg vil du treffe medstudenter og faglærere ved høyskolen. De obligatoriske samlingene er ofte noe av det uteksaminerte studenter trekker frem som noe av det beste ved sin studietid hos oss! 

Tilbake til toppen