Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i psykologisk helsearbeid

Ønsker du å lære hvordan du best møter mennesker som har det vanskelig og hvordan du kan forbedre utviklingen av deres psykiske helseutfordringer? Bachelor i psykologisk helsearbeid passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe med psykologi med et særlig fokus på arbeid innen psykisk helse.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Dette studiet har oppstart på høsten. Velger du å studere på nett, kan du starte både høst og vår.

Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid gir både en bred innføring i psykologifaget og særlig kunnskap om forhold som fremmer og hemmer utvikling av god psykisk helse.

Du lærer hva som påvirker vår psykiske helsetilstand på flere nivåer:
På et overordnet samfunnsnivå vil du lære om hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng.

På gruppe- og individplan vil du blant annet lære om ulike psykiske lidelser og hvordan tidlige relasjoner og opplevelser påvirker vår utvikling.

Etter bacheloren kan du fortsette på master i psykologi hos oss eller søke på masterstudier både i Norge og utlandet

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid handler om arbeidet med menneskers helsetilstand. 

Du lærer blant annet om

 • hvorfor det er viktig å bli møtt på en god måte av de rundt oss allerede som små barn, og hva som kan skje hvis denne tidlige utviklingen blir forstyrret
 • hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår og hvordan vi kan legge til rette for god helse hos oss selv og andre
 • hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse og hvordan vi kan være tidlig ute og forebygge at problemer utvikler seg
 • hvordan vi best mulig kan bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom gode miljøterapeutiske grep

mennesker som jobber med psykologisk helsearbeid

Hvilken bachelorgrad i psykologi skal jeg velge?

På Oslo Nye Høyskole har vi tre bachelorprogrammer i psykologi – bachelor i psykologisk helsearbeid, bachelor i anvendt psykolog og bachelor i organisasjonspsykologi.  

Bachelor i anvendt psykologi og bachelor i psykologisk helsearbeid skiller seg fra hverandre ved at bachelor i anvendt psykologi favner bredere, mens bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid har et tydeligere fokus på arbeidet med menneskers helsetilstand. Tar du en bachelor i organisasjonspsykologi lærer du blant annet om hvor viktig psykososialt arbeidsmiljø, mangfold og kompetanseheving blant de ansatte er på en arbeidsplass er.

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal velge? Ta vår uhøytidelige test, og kom litt nærmere svaret!

Faglig veileder

Hver student får en faglig veileder som vil følge dem opp det første året. Din faglige veileder vil for eksempel kunne bistå deg med spørsmål knyttet til fag, skriveveiledning, veiledning på studieteknikk og hjelp i overgangen fra videregående til høyskole. Du kan kontakte din faglige veileder når du har behov for det. I tillegg vil den faglige veilederen samle studentene som han/hun er faglig veileder for i mindre grupper gjennom semesteret. 

Internship, studere i utlandet eller og valgemner

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge to valgfrie emner tredje året. Hvilke emner som kombineres er opp til deg. Du kan velge etter interesser og/eller videre ambisjoner for studie og karrierevei. Oversikt over valgfrie emner som foreligger på nåværende tidspunkt finner du nederst på siden.*

*Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Du kan også bytte miljø, impulser og perspektiver ved å ta et semester i utlandet, eller du kan ta et internship som kan gi deg verdifulle kontakter og arbeidserfaring du får bruk for når du skal ut i arbeidslivet.

Jobbmuligheter og videre studier

Bachelorprogrammet gjør deg kvalifisert til mange forskjellige jobber, spesielt med vekt på psykisk helse.

Du kan for eksempel jobbe innen

 • psykisk helsevern
 • rusomsorgen
 • kriminalomsorgen
 • helse- og omsorgssektoren
 • barnehage- og utdanningssektoren

Du kan kvalifisere som blant annet

 • miljøterapeut*
 • konsulent, saksbehandler eller teamleder
 • prosjektleder

* Merk at du ikke får en spesifikk stillingstittel etter fullført bachelorgrad. Miljøterapeut er en ubeskyttet tittel.

Med fullført bachelor kvalifiserer du til å søke på master i psykologi hos oss, eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Se alle studier ved ONH

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY1140 Helsepsykologi (15 sp)

Dette emnet gir deg en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom. 

Les mer
PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Les mer

PSY2280 Forebygging, samfunn og kultur (15 sp)

Emnet gir en innføring i perspektiver på forebygging av psykiske vansker og lidelser, med utgangspunkt i samfunns- og kulturpsykologisk teori og empiri. Emnet skal danne grunnlag for å forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng. 

Les mer
PSY2250 Abnormal psykologi (15 sp)

Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Les mer
PSY6161 Miljøterapi (15 sp)

I dette emnet lærer du om det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Du vil blant annet lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer

PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Les mer
PSY3991 Bacheloroppgave (15 sp)

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave der du skal bruke din kunnskap om og forståelse av psykologiens teorier og metoder til å analysere en bestemt problemstilling.

Les mer

PSY6170 Psykisk helse i skolen (15 sp)

De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene.

Les mer
PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Les mer
PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6180 Miljø- og klimapsykologi

Dette emnet tar for seg den gjensidige påvirkningen mellom det fysiske miljøet og menneske.

Les mer