Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i psykologisk helsearbeid

Ønsker du å lære hvordan du best møter mennesker som har det vanskelig og hvordan du kan forbedre utviklingen av deres psykiske helseutfordringer? Bachelor i psykologisk helsearbeid passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe med psykologi med et særlig fokus på arbeid innen psykisk helse. Hvordan kan man for eksempel hjelpe mennesker som har blitt utsatt for komplekse traumer på best mulig måte?
 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Dette studiet har oppstart på høsten i Oslo. Velger du å studere på nett, kan du starte både høst og vår. 

Psykologisk helsearbeid går ut på å forstå mekanismene som kan ligge til grunn for psykisk uhelse samt hvilke tiltak som kan iverksettes for at mennesker får det bedre. Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid gir både en bred innføring i psykologifaget og særlig kunnskap om forhold som fremmer og hemmer utvikling av god psykisk helse.

Behovet for dyktige fagfolk innen psykisk helse fortsetter å øke. Med en bachelor i psykologisk helsearbeid fra Oslo Nye Høyskole tilegner du deg en solid kompetanse som du kan bruke til å hjelpe mennesker i mange ulike situasjoner og yrker. 

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid handler om arbeidet med menneskers helsetilstand. Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.

Du lærer blant annet om

 • Hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng på et overordnet samfunnsnivå
 • Hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår og hvordan vi kan legge til rette for god helse hos oss selv, hos andre – og hvordan samfunnet kan legge til rette for dette
 • Normalpsykologi og psykiske lidelser. Herunder hva som kan være årsaken til at noen utvikler psykiske lidelser. Du vil i tillegg lære om relasjoner og kommunikasjon
 • Psykologiske traumer som folkehelseproblem og individers utvikling av traumelidelser
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • Hjernens funksjoner, utvikling og oppbygging
 • Hvordan tidlige relasjoner og opplevelser påvirker vår utvikling på gruppe- og individnivå
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • Hvorfor det er viktig å bli møtt på en god måte av de rundt oss allerede som små barn, og hva som kan skje hvis denne tidlige utviklingen blir forstyrret
 • Hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse og hvordan vi kan være tidlig ute og forebygge at problemer utvikler seg
 • Hvordan vi best mulig kan bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom gode miljøterapeutiske grep

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning, og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

mennesker som jobber med psykologisk helsearbeid

Utenom undervisning kan du blant annet få med deg inspirasjonsforedrag som holdes på høyskolen og vår samfunnsaktuelle podcast Psykt interessant, som tar opp aktuelle temaer i psykologi.

Valgemner og internship

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge valgfrie emner tredje året. Hvilke emner som kombineres er opp til deg. Du kan velge etter interesser og/eller videre ambisjoner for studiet og karrierevei. Oversikt over valgfrie emner som foreligger på nåværende tidspunkt finner du nederst på siden.
Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Du kan også få verdifull arbeidserfaring mens du studerer ved å ta et internship. Et internship legger til rette for at du skaffer deg nyttige kontakter og erfaring som vil være hensiktsmessig når du skal ut i arbeidslivet.

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier etter bachelor i psykologisk helsearbeid

Med en bachelorgrad i psykologisk helsearbeid åpner det seg mange spennende jobbmuligheter, og du kvalifiseres til å søke på en rekke stillinger i ulike felt - spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og psykisk helse. 

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med denne type kompetanse, for eksempel innen:

 • Psykisk helsevern
 • Rusomsorgen
 • Kriminalomsorg og krisesentre
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Barnehage- og utdanningssektoren
 • Miljøarbeid
 • Veiledning
 • Rådgivning

Du kan kvalifisere for stillinger som blant annet

 • Miljøarbeider 
 • Konsulent, saksbehandler eller teamleder
 • Prosjektleder

Med fullført bachelor kvalifiserer du til å søke på master i psykologi hos oss, eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Husk alltid å sjekke opptakskrav på de spesifikke masterretningene du er interessert i, da disse varierer fra lærested til lærested.​​

Studenthistorier

Lurer du på hvordan det er å være student ved Oslo Nye Høyskole? Les historiene til våre studenter, og bli bedre kjent med livet som student på campus og som nettstudent. 

Les våre studenthistorier her

Hvilken bachelorgrad i psykologi skal jeg velge?

På Oslo Nye Høyskole har vi tre bachelorprogrammer i psykologi: Bachelor i psykologisk helsearbeid, bachelor i anvendt psykologi og bachelor i organisasjonspsykologi.

Bachelor i anvendt psykologi og bachelor i psykologisk helsearbeid skiller seg fra hverandre ved at bachelor i anvendt psykologi favner bredere, mens bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid har et tydeligere fokus på arbeidet med menneskers helsetilstand. Tar du en bachelor i organisasjonspsykologi lærer du blant annet om hvor viktig psykososialt arbeidsmiljø, mangfold og kompetanseheving blant de ansatte er på en arbeidsplass er.

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal velge? Ta vår uhøytidelige test, og kom litt nærmere svaret!

Se alle studier ved ONH

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY1140 Helsepsykologi (15 sp)

Dette emnet gir deg en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom. 

Les mer
PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Les mer

PSY2280 Forebygging, samfunn og kultur (15 sp)

Emnet gir en innføring i perspektiver på forebygging av psykiske vansker og lidelser, med utgangspunkt i samfunns- og kulturpsykologisk teori og empiri. Emnet skal danne grunnlag for å forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng. 

Les mer
PSY2250 Abnormal psykologi (15 sp)

Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Les mer
PSY6161 Miljøterapi (15 sp)

I dette emnet lærer du om det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Du vil blant annet lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer

PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Les mer
PSY3991 Bacheloroppgave (15 sp)

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave der du skal bruke din kunnskap om og forståelse av psykologiens teorier og metoder til å analysere en bestemt problemstilling.

Les mer

PSY6170 Psykisk helse i skolen (15 sp)

De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene.

Les mer
PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Les mer
PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6180 Miljø- og klimapsykologi (15 sp)

I dette emnet lærer du om hvilke faktorer som påvirker miljøatferd, og om konkrete strategier for å fremme miljøvennlig atferd hos enkeltindivider og i større grupper. Du vil også lære om hvordan klimaendringer påvirker psykisk helse.

Les mer
PSY1230 Utviklingspsykologi (15 sp)

Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet og undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet.

Les mer
PSY1250 Kognitiv psykologi (15 sp)

Alt vi mennesker tenker og gjør er behandling av informasjon. Alt fra hvor langt det er å gå til bilen, via hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke – vi gjør vurderinger basert på informasjon vi har tilgjengelig. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering.

Les mer
PSY2230 Biologisk psykologi (15 sp)

Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. I dette emnet ser vi på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.

Les mer
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Les mer
PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening (15 sp)

Dette emnet er et innføringsemne i idrettspsykologi og mental trening, med mål om å gi studentene en bred forståelse for fagfeltet gjennom innsikt i grunnleggende teorier, problemstillinger og forskning.

Les mer
PSY6061 Anvendt idrettspsykologi (15 sp)

Dette er et emne med fokus på praktisk anvendelse av ulike idrettspsykologiske rammeverk og mentale verktøy. Du vil opparbeide deg kunnskap og ferdigheter som gjør at du bedre kan forstå det som skjer eller foregår på ulike prestasjonsarenaer, som igjen gjør deg rustet til å iverksette gode tiltak for opprettholdelse og utvikling av gode prestasjonsmiljøer. 

Les mer
PSY2260 Organisasjonspsykologi (10 sp)

I dette emnet ser vi på hvordan mennesker opplever det å være deltaker i en organisasjon. Du vil lære om organisasjonskultur, ledelse, konflikter og arbeidsrelatert stress, og hvordan det påvirker individer og grupper.

Les mer
PSY2270 Kritisk psykologi - en introduksjon (5 sp)

I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd og på sosial rettferdighet. Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom både påvirker og blir påvirket av de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Les mer
PSY6110 Krysskulturell psykologi (10 sp)

Har du noen gang lurt på i hvilken grad fenomener og teorier vil være like gjeldende for mennesker med ulik kulturell bakgrunn? Eller om individer med ulike kulturelle bakgrunner vil uttrykke emosjoner på samme måte? I dette emnet, som er en fordypning i sosial- og personlighetspsykologi, skal vi ta en nærmere titt på akkurat dette.

Les mer
PSY2291 Ledelse (15 sp)

Hvilke konsekvenser kan ulike former for ledelse ha på en bedrifts produktivitet, de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet? I dette emnet lærer du om ledelse som vitenskapelig fagområde, personalansvar og ledelse av grupper og team.

Les mer
PSY1150 Innføring i organisasjonspsykologi (15 sp)

Hvordan påvirker situasjons- og personfaktorer livet på arbeidsplassen? Dette emnet gir deg en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning.

Les mer
PSY1160 Arbeidspsykologi (15 sp)

Hvordan kan arbeidspsykologisk kunnskap og metode brukes for å løse konkrete oppgaver? Dette emnet gir en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.

Les mer