Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i anvendt psykologi

Hva er det som ligger bak handlingene vi gjør, og hvordan fungerer vi som mennesker i samspill med andre og med omverdenen? Psykologi går ut på å forstå menneskelig atferd og mentale prosesser. Dette lærer du om under studiene i anvendt psykologi, i tillegg til  psykologisk teori og forskning og hvordan du kan bruke kompetansen din på ulike områder i samfunnet.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst
Studiested: Campus i Oslo
Studieomfang: Heltid
Lånekassen: Godkjent

 Behovet for dyktige fagfolk innen psykologi fortsetter å øke. Med en bachelor i anvendt psykologi fra Oslo Nye Høyskole tilegner du deg en solid breddekompetanse innen psykologi, som du kan bruke til å hjelpe mennesker i mange ulike situasjoner og yrker. 

Hva lærer du?  

På bachelorprogrammet i anvendt psykologi lærer du om flere av psykologiens grunndisipliner. Du vil få svar på spørsmål som: Hva kan være med på å forme tanker, følelser og atferd? 
Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • Grunnleggende teori innen psykologi 
 • Tankeprosesser, tankefeil, hukommelse og beslutningstaking 
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • Ulike psykiske lidelser og mulige årsaker til hvorfor noen individer utvikler psykiske lidelser, mens andre ikke gjør det
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • Relasjonen mellom hjernen og atferd. For eksempel hvordan hjernens utvikling er med på å påvirke risikoatferd, og evnen vår til å planlegge og resonnere
 • Sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse
 • Psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder
 • Hvordan vi påvirkes av omgivelsene rundt oss, og hvordan vi påvirker andre
 • Hvorfor vi har den personligheten vi har, og hva som gjør oss mennesker like og ulike hverandre
   

Utenom undervisning kan du blant annet få med deg inspirasjonsforedrag som holdes på høyskolen og vår samfunnsaktuelle podcast Psykt interessant, som tar opp aktuelle temaer i psykologi.

Jeg valgte å studere psykologi fordi jeg var nysgjerrig på mennesket. Det var et opplagt valg for meg. Jeg så en del på andre linjer som var rettet mot arbeid med mennesker, men jeg syns ikke det gikk like i dybden.

Kristoffer Land, tidligere student

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Valgemner og internship

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge valgfrie emner tredje året. Du kan velge etter interesser og videre ambisjoner for studier og karrierevei
Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Du kan også få verdifull arbeidserfaring mens du studerer ved å ta et internship. Et internship legger til rette for at du skaffer deg nyttige kontakter og erfaring som vil være hensiktsmessig når du skal ut i arbeidslivet.

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier etter endt bachelor i anvendt psykologi

Med en bachelorgrad er du kvalifisert til å søke på en rekke stillinger i ulike felt, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og systemer rundt dem. 

Helena

Helena tok en bachelor i anvendt psykologi. – Jeg bruker kunnskapen fra studiene på jobb hver eneste dag. 

Les om Helenas erfaringer med studiene og hennes jobb i dag


Hva kan du jobbe med: 
 • Psykisk helsevern 
 • Kriminalomsorg og krisesentre 
 • Helse- og omsorgssektoren  
 • Skole og barnehage 
 • Personalavdelinger 
 • Rekruttering 
 • Ledelse og markedsføring
 • Rådgivning  
   

Tidligere studenter har fått jobb som:  
 
 • Spesialpedagog på barneskole
 • Høyskolelektor 
 • Miljøterapeut/miljøarbeider på skoler, barnehager, i boliger, krisesenter og rusomsorgen   
 • Innholdsprodusent i markedsavdeling  
 • Mental trener for idrettslag 
 • Rådgiver for SiO-helsetjenester   
 • Kommuneansatt for helsefremmende arbeid for barn og unge
 • Fagleder innen psykisk helse og rus
 • Veileder hos NAV
   

Bachelorgraden gir deg også et solid fundament for å ta videre studier på masternivå relatert til organisasjons- og arbeidspsykologi.
Du kan også søke på master i psykologi hos oss (krever minimum 80 studiepoeng i psykologi), eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Studenthistorier

Lurer du på hvordan det er å være student ved Oslo Nye Høyskole? Les historiene til våre studenter, og bli bedre kjent med livet som student på campus og som nettstudent. 

Les våre studenthistorier her

Her finner du datoene for samlingene

Noen av våre emner har obligatoriske samlinger og/eller undervisning, for at du skal få en anvendt psykologiutdanning med praksisnærhet.

I emner med obligatorisk undervisning og/eller samling foregår dette ofte over én dag i løpet av semesteret. Disse samlingene skjer på campus for stedlige studenter – og på nett for nettstudenter.
Følgende emner har obligatoriske samlinger/undervisning: 

Hvis det arrangeres frivillige samlinger i løpet av semesteret vil det gis beskjed om dette fra emneansvarlig.

Tilbake til toppen