Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i anvendt psykologi – nettstudium

Hva er det som ligger bak handlingene vi gjør, og hvordan fungerer vi som mennesker i samspill med andre og med omverdenen? Psykologi går ut på å forstå menneskelig atferd og mentale prosesser. Dette lærer du om under studiene i anvendt psykologi, i tillegg til  psykologisk teori og forskning og hvordan du kan bruke kompetansen din på ulike områder i samfunnet.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst og vår
Studiested: Nettstudier
Studieomfang: Heltid og deltid 
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Behovet for dyktige fagfolk innen psykologi fortsetter å øke. Med en bachelor i anvendt psykologi fra Oslo Nye Høyskole tilegner du deg en solid breddekompetanse innen psykologi, som du kan bruke til å hjelpe mennesker i mange ulike situasjoner og yrker. 

Hva lærer du?

På bachelorprogrammet i anvendt psykologi lærer du om flere av psykologiens grunndisipliner. Du vil få svar på spørsmål som: Hva kan være med på å forme tanker, følelser og atferd? 
Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 • Grunnleggende teori innen psykologi. For eksempel hvordan vi utvikler oss fra fødsel og gjennom livet, blant annet sosialt og emosjonelt
 • Tankeprosesser, tankefeil, hukommelse og beslutningstaking. For eksempel hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger, og hvilke skjevheter som finnes i menneskelige bedømming- og beslutningsprosesser
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • Normalpsykologi og psykiske lidelser. Herunder hva som kan være årsaken til at noen utvikler psykiske lidelser. Du vil i tillegg lære om relasjoner og kommunikasjon
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • Relasjonen mellom hjernen og atferd. For eksempel hvordan hjernens utvikling er med på å påvirke risikoatferd, samt evnen vår til å planlegge og resonnere
 • Sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse
 • Forstå psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder
 • Hvordan vi påvirkes av omgivelsene rundt oss, og hvordan vi påvirker andre
 • Hva som gjør oss mennesker like og hva som gjør oss forskjellige fra hverandre. For eksempel hvorfor vi har den personligheten vi har, eller det faktum at vi oppfører oss annerledes ved andres tilstedeværelse
   

Utenom undervisning kan du blant annet få med deg inspirasjonsforedrag som holdes på høyskolen og vår samfunnsaktuelle podcast Psykt interessant, som tar opp aktuelle temaer i psykologi.

Jeg valgte å studere psykologi fordi jeg var nysgjerrig på mennesket. Det var et opplagt valg for meg. Jeg så en del på andre linjer som var rettet mot arbeid med mennesker, men jeg syns ikke det gikk like i dybden.

Kristoffer Land, tidligere student

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning i form av fagveiledning, studieveiledning og karriereveiledning, i tillegg til en studierådgiver som følger deg gjennom studietiden. Vi tilbyr også tilgang til gode kommunikasjonsverktøy slik at du enkelt kan diskutere og snakke med medstudenter. 

Bilde
jente med grønn genser smiler til kamera

Laura stortrives med nettstudier som gir henne fleksibilitet. Hun har også en digital kollokviegruppe hun møter jevnlig, så hun føler seg som en del av et studiemiljø. 

Les om Lauras erfaringer som nettstudent på anvendt psykologi 

Valgemner og internship

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge valgfrie emner tredje året. Hvilke emner som kombineres er opp til deg. Du kan velge etter interesser og/eller videre ambisjoner for studiet og karrierevei. Oversikt over valgfrie emner som foreligger på nåværende tidspunkt finner du nederst på siden.
Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Du kan også få verdifull arbeidserfaring mens du studerer ved å ta et internship. Et internship legger til rette for at du skaffer deg nyttige kontakter og erfaring som vil være hensiktsmessig når du skal ut i arbeidslivet.

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier etter endt bachelor i anvendt psykologi 

Med en bachelorgrad er du kvalifisert til å søke på en rekke stillinger i ulike felt, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og systemer rundt dem. 


Hva kan du jobbe med: 
 • Psykisk helsevern 
 • Kriminalomsorg og krisesentre 
 • Helse- og omsorgssektoren  
 • Skole og barnehage 
 • Personalavdelinger 
 • Rekruttering 
 • Ledelse og markedsføring
 • Rådgivning  

 Tidligere studenter har fått jobb som:  
 • Spesialpedagog på barneskole
 • Høyskolelektor 
 • Miljøterapeut/miljøarbeider på skoler, barnehager, i boliger, krisesenter og rusomsorgen   
 • Innholdsprodusent i markedsavdeling  
 • Mental trener for idrettslag 
 • Rådgiver for SiO-helsetjenester   
 • Kommuneansatt for helsefremmende arbeid for barn og unge
 • Fagleder innen psykisk helse og rus
 • Veileder hos NAV
   

Kunne du tenke deg å ta en bachelor i psykologisk helsearbeid også, men har ikke lyst til å studere tre år til? Da burde du lese mer om vår doble bachelor som gjør at du kan ta to bachelorgrader over 4 år. Les mer her →

Bachelorgraden gir deg også et solid fundament for å ta videre studier på masternivå relatert til organisasjons- og arbeidspsykologi.
Du kan også søke på master i psykologi hos oss (krever minimum 80 studiepoeng i psykologi), eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Studenthistorier

Lurer du på hvordan det er å være student ved Oslo Nye Høyskole? Les historiene til våre studenter, og bli bedre kjent med livet som student på campus og som nettstudent. 

Les våre studenthistorier her

Her finner du datoene for samlingene

Bachelorgraden har én obligatorisk samling på 4. semester i emnet PSY3270 Konsulterende psykologi, i tillegg til at noen av valgemnene har obligatorisk samling. En obligatorisk samling går over 1-2 dager. 

Valgemner (3. året) med krav til deltakelse på obligatorisk, digital samling: 

I PSY3270 kan du velge om du vil delta digitalt eller på campus i Oslo, og i PSY6161, PSY6170 og PSY6061 er samlingen heldigital. 

Videre er det stedlig eksamen i PSY2230 Biologisk psykologi tredje semester (2. året) i bachelorgraden. Man kan søke om å ta eksamen digitalt (muntlig). 

Tilbake til toppen