Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i digital markedsføring og ledelse – nettstudium

Ta Norges eneste bachelor i digital markedsføring og ledelse! Lurer du på hvordan man jobber med markedsplan og merkevarebygging for å treffe forbrukeren med effektive budskap? Hvordan merkevareledelse og sterke merkevarer skaper verdi? Og hvordan digitalisering innvirker på samfunnet? Da er denne yrkesrettede bachelorgraden noe for deg!

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

Markedsføringsbransjen blir stadig mer kompleks. Fremtiden krever markedsførere som forstår hele forretningsmodellen og som jobber sammenhengende på tvers av alle kanaler og samarbeider med andre fagområder, som for eksempel IT og salg.  

Markedsføringsfaget flyter stadig over i flere digitale kanaler. Det gir store muligheter, men krever at markedsførere mestrer alle disse kanalene, tenker strategisk og behersker operative analyser og kontinuerlig optimaliseringsarbeid. Det er viktig at fremtidens markedsførere både har det overordnede ledelsesblikket og forståelsen, samtidig som du behersker metoder og skaper muligheter med digitale kanaler og konkrete digitale verktøy. 

Markedsførere må tenke strategisk og operativt, samt være i stand til å lede merkevaren sin i et stadig mer konkurransepreget miljø.
– Melissa Malka Busch-Christensen, foreleser i digital markedsføring og ledelse, tidligere markedssjef for Chanel.

Studiet er svært yrkesrettet og legger til rette for stor grad av valgfrihet med 30 studiepoeng frie emner, og som en av få utdanninger i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. 

Første studieår på bachelorgraden i digital markedsføring og ledelse er identisk med årsstudiet i digital markedsføring og ledelse.

Hva lærer du? 

Hos oss vil du møte et solid og imøtekommende fagmiljø som er svært dedikert til faget, undervisning og veiledning. Vi er genuint interessert i å gi deg en robust og anvendelig utdanning, og bidra til at du skal få en fin studietid hos oss.  

En bachelor i digital markedsføring og ledelse er flerfaglig. Med innsikt i, og verktøy fra, flere ulike felt, står du bedre rustet til å håndtere fremtidens hverdag innen markedsføring og ledelse.  

Du lærer blant annet om: 

 • Hvordan du planlegger og gjennomfører en markedsplan og jobber med merkevarebygging 
 • Hvordan produkter og tjenester utvikles og markedsføres via tradisjonelle metoder og digitale flater 
 • Hvordan den (digitale) forbrukeren tenker, og dermed tar beslutninger, og hvordan bedriften kan treffe forbrukeren med et effektivt budskap 
 • Hvordan du kan organisere og lede en virksomhet eller et prosjekt, både strategisk og taktisk 
 • Hvordan kunder og bedrifter tar valg og påvirkes av økonomiske, politiske, teknologiske og miljømessige rammebetingelser både nasjonalt og internasjonalt 
 • Hvordan bedrifter jobber med og kommuniserer sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte 
 • Hvordan digitalisering innvirker på samfunnet og hvordan den digitale utviklingen kan forklares i et historisk perspektiv 

Flere av foreleserne du møter har praktisk erfaring fra næringslivet, gjennom stillinger innenfor bank, finans, PR- og kommunikasjon, merkevareledelse, kosmetikkbransjen og flere har vært gründere og startet sine egne selskaper. I tillegg har de lang erfaring fra undervisning både i Norge og i utlandet, og vil gjennom gode undervisningsformer og aktiv læring bidra til at du når målene dine. 

Vi arbeider for å skape god kontakt med potensielle arbeidstakere og bidrar gjerne med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktive for fremtidige arbeidsgivere. 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Samlinger

Det arrangeres høsten 2021 en frivillig samling, der du får muligheten til å treffe forelesere og medstudenter. Samlingen finner sted både fysisk og digitalt.

student studerer markedsføring på oslo nye høyskole

Internship og valgemner

I femte semester (på tredjeåret) har du mulighet til å ta valgfrie emner eller søke internship.  

Valgfrie emner 

Du kan velge valgfrie emner på til sammen 30 studiepoeng innen det økonomisk-administrative området eller innen et av de andre fagområdene vi tilbyr ved høyskolen; statsvitenskap og internasjonale relasjoner eller psykologi.*

*Valgemner fra andre institutter kan innebære en økning i studieavgift

Internship

Internship kan gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som er relevant for akkurat deg. Et internship gjør deg bedre rustet til å utføre relevante funksjoner innen digital markedsføring og ledelse, og gir deg en gyllen mulighet til å opprette et kontaktnettverk, bygge CV og gjøre deg enda bedre forberedt på arbeidslivet. Alt dette mens du fortsatt studerer! 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

  Jobbmuligheter og videre studier 

  Med kompetanse, ferdigheter og generell kompetanse fra digital markedsføring og ledelse gir graden deg en anvendelig bakgrunn som har høy relevans for flere deler av arbeidslivet og videre studier.  

  Studiet inneholder relevant teori en markedsfører må kunne i dag, men i tillegg legges det stor vekt på praktisk tilnærming slik at du kan forstå hvordan denne teorien brukes i det virkelige liv. Ved å bruke case-studier og gjennomgående eksempler fra næringslivet, gir vi deg et godt fundament, både teoretisk og praktisk, til å tre inn i arbeidslivet som en moden og kunnskapsrik markedsfører. 

  Etter fullført grad skal du ha tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse slik at du er i stand til å bidra i arbeidslivet som en dyktig markedsfører med evne til å ta optimale beslutninger, samt lede både mennesker og prosjekter
  – Melissa Malka Busch-Christensen  

  Jobbmuligheter etter bachelor i digital markedsføring og ledelse

  Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor digital markedsføring og ledelse er et viktig steg på veien mot en spennende jobb, både i Norge og utlandet. Relevante arbeidsgivere finnes blant annet i:  

  • Reklame- og mediebyråer 
  • Kommunale og statlige etater 
  • Digitale innholdsproduksjonsbyråer 
  • Markedsavdelingen i store og mellomstore bedrifter 
  • HR-avdelingen i store og mellomstore bedrifter 
  • Oppstartsbedrifter 

  Typiske titler i en markedsavdeling kan være: 

  • Produktsjef 
  • Brand manager 
  • Digital markedsfører 
  • Markedsanalytiker  
  • Markedssjef 
  • Innholdsprodusent  
  • SOME-ansvarlig 

  Videre studier

  En bachelor i digital markedsføring og ledelse er en døråpner til videre studier. Du kan etter endt studie søke på mastergradsprogrammer ved læresteder både i Norge og i utlandet. Noen eksempler på spesialiseringer på masternivå:  

  • Strategisk markedsføringsledelse 
  • Merkevareledelse 
  • Innovasjonasledelse 
  • Marketing & creativity  
  • Marketing science 

  Se alle studier ved ONH

  ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

  Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

  Les mer
  ØKAD1140 Markedsføring (7,5)

  I dette emnet får studenten innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud.

  Les mer
  ØKAD1130 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)

  Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

  Les mer
  DML1120 Forbrukeratferd og psykologi (7,5 sp)

  Emnet gir studenten en introduksjon til forbrukeratferd og forbrukerpsykologi på et grunnleggende nivå.

  Les mer
  DML1210 Innføring i digital markedsføring (7,5 sp)

  I dette emnet får du en innføring i sentrale teorier og verktøy innen digital markedsføring. I tillegg vil du lære å utvikle en helhetlig digital markedsstrategi.

  Les mer
  DML1220 Merkevareledelse, PR og omdømme (7,5 sp)

  Dette emnet gir deg en grunnleggende forståelse av prinsippene og viktigheten av omdømme og hvordan det brukes til å bygge varemerker med hensyn til flere interessenter.

  Les mer
  ØKAD1230 Mikroøkonomi (7,5 sp)

  I mikroøkonomi får studenten en innføring i elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

  Les mer
  ØKAD1240 Digital transformation management (7,5 sp)

  In this course, students learn how institutions, organizations, and economies undergo changes because of digitalization.

  Les mer

  ØKAD2110 Metode og statistikk (15 sp)

  I dette emnet får studenten en innføring i samfunnsvitenskapelig dataanalyse, beslutningstakning og statistikk fra et økonomisk-administrativt perspektiv.

  Les mer
  DML2120 Organisasjonspsykologi og HR (7,5 sp)

  I dette emnet lærer du om forhold som er av betydning for jobbatferd, samt for HR-funksjonen. 

  Les mer
  DML2130 Interaksjonsdesign (7,5 sp)

  Dette emnet fokuserer på metoder og strategier for interaksjonsdesignprosessen. 

  Les mer
  DML2210 Digital markedskommunikasjon (7,5 sp)

  Emnet gir deg en oversikt over konsepter og verktøy for digital markedsføringskommunikasjon hovedsakelig i sosiale medier, men også i andre digitale flater.

  Les mer
  DML2220 Business analytics: digitale markedsverktøy (7,5 sp)

  Business Analytics er et praktisk kurs som tar sikte på å lære studentene hvordan de bruker dataanalyser og datavisualiseringsverktøy for å undersøke kundeengasjement med online innhold, forutsi kundekjøp og beregne kundens CLV (customer lifetime value).

  Les mer
  DML2230 Prosjektledelse (7,5 sp)

  Dette emnet gir deg en grunnleggende innføring i praktisk og resultatorientert prosjektledelse, og helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid.

  Les mer
  ØKAD2240 Strategi (7,5 sp)

  I dette emnet lærer du å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. Ved endt kurs kan du planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

  Les mer

  5. semester – valgemner tilsvarende 30 studiepoeng
  DML6915 Internship - 15 stp

  Internship er et valgfritt emne som vil gir deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Internship gjør deg rustet til å utføre relevante funksjoner innen digital markedsføring og ledelse på en god måte i arbeidslivet senere. 

  Les mer
  DML6930 Internship - 30 stp

  Internship er et valgfritt emne som vil gir deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid og som gjør deg bedre rustet til å utføre relevante funksjoner innen digital markedsføring og ledelse på en god måte i arbeidslivet senere. Dette kan eksempelvis være et internship innen privat eller offentlig sektor og innen en rekke ulike bransjer.

  Les mer
  DML6070 Forskning i praksis

  Emnet DML6060 Forskning i praksis handler om, som navnet tilsier, å lære forskningsmetodikk gjennom praksis.

  Les mer
  PSY2291 Ledelse (15 sp)

  Hvilke konsekvenser kan ulike former for ledelse ha på en bedrifts produktivitet, de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet? I dette emnet lærer du om ledelse som vitenskapelig fagområde, personalansvar og ledelse av grupper og team.

  Les mer
  PSY3290 Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner (15 sp)

  I dette emnet lærer du om forståelsesmodeller og ulik kommunikativ praksis sett opp mot menneskelige muligheter og utfordringer i en arbeidslivskontekst.

  Les mer
  PSY1160 Arbeidspsykologi (15 sp)

  Hvordan kan arbeidspsykologisk kunnskap og metode brukes for å løse konkrete oppgaver? Dette emnet gir en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.

  Les mer
  STAT1220 Offentlig politikk og administrasjon (10 sp)

  Hovedfokuset i dette emnet ligger på offentlig politikk og administrasjon i Norge. Emnet har også en praktisk del der studenten skal følge med på pågående politiske prosesser, som stortingsdebatter og lokalpolitiske prosesser.

  Les mer
  INT2120 Internasjonal politisk økonomi (10 sp)

  Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå.

  Les mer
  ØKAD1210 Forretningsjus (7,5 sp)

  I dette emnet får du en innføring i juridisk metode og lærer å anvende den i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett, garanti- og panterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, og økonomisk kriminalitet.

  Les mer
  ØKAD1220 Finansregnskap (7,5 sp)

  I dette emnet lærer du å utarbeide og analysere finansregnskap. Du får et grunnlag for å forstå og bruke regnskapsinformasjon, både til kontroll- og investeringsformål, og du lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles.

  Les mer
  ØKAD2210 Makroøkonomi (7,5 sp)

  I dette emnet får du en innføring i makroøkonomiske modeller og teorier. Du lærer, med utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger, å anvende disse til å drøfte tema som finanspolitikk, finanskriser, pengepolitikk, internasjonal og valutakurser.

  Les mer
  ØKAD2220 Økonomistyring (7,5 sp)

  I dette emnet blir du kjent med de grunnleggende verktøyene og fremgangsmåtene i budsjettering og driftsregnskap.

  Les mer
  ØKAD2230 Finansiering og investering (7,5 sp)

  I dette emnet lærer du om viktigheten av økonomisk analyse og planlegging. Emnet er strukturert rundt investeringsrelaterte og finansielle problemstillinger.

  Les mer
  6. semester
  ØKAD3110 Ethics, Sustainability and Corporate Social Responsibility (15 sp)

  In this course, the student gets an introduction to a range of important ethical issues and learns to reflect over the responsibility companies have towards the wider society in which they operate.

  Les mer
  DML3990 Bacheloroppgave (15 sp)

  I bacheloroppgaven skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for teorier og metoder innen digital markedsføring og ledelse i analysen av en bestemt problemstilling.   

  Les mer