Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i digital markedsføring og ledelse – nettstudium

Ta Norges eneste bachelor i digital markedsføring og ledelse! Lurer du på hvordan man jobber med markedsplan og merkevarebygging for å treffe forbrukeren med effektive budskap? Hvordan merkevareledelse og sterke merkevarer skaper verdi? Og hvordan digitalisering innvirker på samfunnet? Da er denne yrkesrettede bachelorgraden noe for deg!

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst og vår
Studiested: Nettstudier
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Markedsføringsbransjen blir stadig mer kompleks. Fremtiden krever markedsførere som forstår hele forretningsmodellen og som jobber sammenhengende på tvers av alle kanaler og samarbeider med andre fagområder, som for eksempel IT og salg.  

Markedsføringsfaget flyter stadig over i flere digitale kanaler. Det gir store muligheter, men krever at markedsførere mestrer alle disse kanalene, tenker strategisk og behersker operative analyser og kontinuerlig optimaliseringsarbeid. Det er viktig at fremtidens markedsførere både har det overordnede ledelsesblikket og forståelsen, samtidig som du behersker metoder og skaper muligheter med digitale kanaler og konkrete digitale verktøy. 

Markedsførere må tenke strategisk og operativt, samt være i stand til å lede merkevaren sin i et stadig mer konkurransepreget miljø.
– Melissa Malka Busch-Christensen, foreleser i digital markedsføring og ledelse, tidligere markedssjef for Chanel.

Studiet er svært yrkesrettet og legger til rette for stor grad av valgfrihet med 30 studiepoeng frie emner, og som en av få utdanninger i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. 

Første studieår på bachelorgraden i digital markedsføring og ledelse er identisk med årsstudiet i digital markedsføring.

Hva lærer du? 

Hos oss vil du møte et solid og imøtekommende fagmiljø som er svært dedikert til faget, undervisning og veiledning. Vi er genuint interessert i å gi deg en robust og anvendelig utdanning, og bidra til at du skal få en fin studietid hos oss.  

En bachelor i digital markedsføring og ledelse er flerfaglig. Med innsikt i, og verktøy fra, flere ulike felt, står du bedre rustet til å håndtere fremtidens hverdag innen markedsføring og ledelse.  


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • Hvordan du planlegger og gjennomfører en markedsplan og jobber med merkevarebygging 
 • Hvordan produkter og tjenester utvikles og markedsføres via tradisjonelle metoder og digitale flater 
 • Hvordan den (digitale) forbrukeren tenker, og dermed tar beslutninger, og hvordan bedriften kan treffe forbrukeren med et effektivt budskap 
 • Hvordan du kan organisere og lede en virksomhet eller et prosjekt, både strategisk og taktisk 
 • Hvordan kunder og bedrifter tar valg og påvirkes av økonomiske, politiske, teknologiske og miljømessige rammebetingelser både nasjonalt og internasjonalt 
 • Hvordan bedrifter jobber med og kommuniserer sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte 
 • Hvordan digitalisering innvirker på samfunnet og hvordan den digitale utviklingen kan forklares i et historisk perspektiv 
   

Flere av foreleserne du møter har praktisk erfaring fra næringslivet, gjennom stillinger innenfor bank, finans, PR- og kommunikasjon, merkevareledelse, kosmetikkbransjen og flere har vært gründere og startet sine egne selskaper. I tillegg har de lang erfaring fra undervisning både i Norge og i utlandet, og vil gjennom gode undervisningsformer og aktiv læring bidra til at du når målene dine. 

Vi arbeider for å skape god kontakt med potensielle arbeidstakere og bidrar gjerne med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktive for fremtidige arbeidsgivere. 

Kunne du tenke deg å ta en bachelor i økonomi og administrasjon også, men har ikke lyst til å studere tre år til? Da burde du lese mer om vår doble bachelor som gjør at du kan ta to bachelorgrader over 4 år. Les mer her →

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

jente som smiler med hvit skjorte

Thea Finøen Pettersen på 23 år studerer bachelor i digital markedsføring og ledelse på nett. 

Jeg ønsker meg en variert hverdag hvor man kan både være analytisk og kreativ. Derfor var denne retningen midt i blinken for meg.

Les mer om erfaringene til Thea som også jobber og får erfaring ved siden av studiene. 

Internship og valgemner

I femte semester (på tredjeåret) har du mulighet til å ta valgfrie emner eller søke internship.  

Valgfrie emner 

Du kan velge valgfrie emner på til sammen 30 studiepoeng innen det økonomisk-administrative området eller innen et av de andre fagområdene vi tilbyr ved høyskolen; statsvitenskap og internasjonale relasjoner eller psykologi.*

*Valgemner fra andre institutter kan innebære en økning i studieavgift

Internship

Internship kan gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som er relevant for akkurat deg. Et internship gjør deg bedre rustet til å utføre relevante funksjoner innen digital markedsføring og ledelse, og gir deg en gyllen mulighet til å opprette et kontaktnettverk, bygge CV og gjøre deg enda bedre forberedt på arbeidslivet. Alt dette mens du fortsatt studerer! 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier 

Med kompetanse, ferdigheter og generell kompetanse fra digital markedsføring og ledelse gir graden deg en anvendelig bakgrunn som har høy relevans for flere deler av arbeidslivet og videre studier.  

Studiet inneholder relevant teori en markedsfører må kunne i dag, men i tillegg legges det stor vekt på praktisk tilnærming slik at du kan forstå hvordan denne teorien brukes i det virkelige liv. Ved å bruke case-studier og gjennomgående eksempler fra næringslivet, gir vi deg et godt fundament, både teoretisk og praktisk, til å tre inn i arbeidslivet som en moden og kunnskapsrik markedsfører. 

Etter fullført grad skal du ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Du skal være i stand til å bidra i arbeidslivet som en dyktig markedsfører med evne til å ta optimale beslutninger, samt lede både mennesker og prosjekter
– Melissa Malka Busch-Christensen  

Jobbmuligheter etter bachelor i digital markedsføring og ledelse

Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor digital markedsføring og ledelse er et viktig steg på veien mot en spennende jobb, både i Norge og utlandet.


Relevante arbeidsgivere er:
 
 • Reklame- og mediebyråer 
 • Kommunale og statlige etater 
 • Digitale innholdsproduksjonsbyråer 
 • Markedsavdelingen i store og mellomstore bedrifter 
 • Oppstartsbedrifter 
   

Typiske titler i en markedsavdeling kan være:
 
 • Produktsjef 
 • Brand manager 
 • Digital markedsfører 
 • Markedsanalytiker  
 • Markedssjef 
 • Innholdsprodusent  
 • SOME-ansvarlig 
   

Videre studier

En bachelor i digital markedsføring og ledelse er en døråpner til videre studier. Du kan søke på mastergradsprogrammer ved læresteder både i Norge og i utlandet. Noen eksempler på spesialiseringer på masternivå:  

 • Strategisk markedsføringsledelse 
 • Merkevareledelse 
 • Innovasjonsledelse 
 • Marketing & creativity  
 • Marketing science 

Se alle studier ved ONH

Se datoer for samlinger her

Det arrangeres frivillige samlinger hvert semester der du får muligheten til å treffe forelesere og medstudenter. Samlingene vil foregå på campus i Oslo, med forbehold om at det er nok påmeldte.

Tilbake til toppen