Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i ernæring – nettstudium

Ernæring er mer enn kalorier og matvaner. Et usunt kosthold er en av de største risikofaktorene for tidlig død, både i Norge og i resten av verden. På dette bachelorprogrammet lærer du om hva som kjennetegner dagens livsstilsykdommer og hvordan de kan forebygges gjennom kosthold.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst og vår 
Studiested: Nettstudier
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert

Ernæring er menneskers behov for næringsstoffer, og hvordan disse fordøyes og omsettes i kroppen ved hjelp av ulike fysiologiske prosesser. Med en bachelor i ernæring tar du et dypdykk inn i en vår tids store utfordringer: Ikke hvordan vi skal skaffe oss nok mat, men hvordan vi skal velge riktig mat. Du lærer om hva som kjennetegner dagens livsstilsykdommer og hvordan de kan forebygges gjennom kostholdet.

Denne bachelorgraden gir deg en solid grunnutdanning, som du kan bruke til forebyggende ernæringsarbeid, rådgiving om mat og kosthold eller veiledning av friske mennesker i ulike faser av livet. 

Etter endt utdanning er du også kvalifisert til å søke på en rekke spennende masterstudier i Norge og utlandet.

Nett med grønnsaker

Hva lærer du?

I løpet av tre år har du en rekke fag innen helse og ernæring. Tilnærmingen er praktisk og tar deg tett på mennesker og ulike grupper i samfunnet. Du får erfaring i å hjelpe folk å tilrettelegge kosthold gjennom veiledning og råd. Dette er nyttig kompetanse med direkte relevans for arbeidslivet.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • samfunnsernæring og kosthold
 • hormoner og immunsystem
 • psykologi og kommunikasjon
 • forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 
   

  Hvorfor studere ernæring på Oslo Nye Høyskole?

  Når du velger nettstudier betyr det høy grad av fleksibilitet, så du kan lese og tilpasse det til din hverdag. Læringsplattformen Qybele gjør det enkelt å lese når det passer deg i løpet av uka.  

  På Oslo Nye Høyskole har du muligheten til å få verdifull praksis og erfaring gjennom internship hos relevante organisasjoner eller arbeidsgivere. Det hjelper deg til å finne ut av hva du liker å jobbe med, knytte kontakter og relasjoner for videre arbeid og så er det en god erfaring å få på CV-en. 

  Om utlandet frister har du mulighet til å dra på utveksling til for eksempel Australia, Sør-Afrika eller USA. 

  Vi strekker oss langt for studentene våre og du skal oppleve å få en tett og god oppfølging gjennom hele studieløpet. Du møter engasjerte og dedikerte forelesere som brenner for faget. 

  Du vil ha studierådgivere og karriereveileder tilgjengelig, som hjelper deg underveis og med veien videre. 
   

  Hvordan er livet som nettstudent?

  Som nettstudent legger du opp hverdagen slik det passer best for deg.  Du kan velge om du ønsker å gå heltid eller deltid, og kan bytte studieprogresjon mellom hvert semester.

  Qybele finner du forhåndsinnspilte videoforelesninger, pensumsammendrag, relevante videoer og artikler, og en liste over obligatoriske innleveringer i de ulike fagene du tar. Alt dette ligger tilgjengelig til enhver tid og du kan dermed studere når du vil, men du har faste tidspunkt for innleveringer av arbeidskrav og eksamen. Eksamen er over nett.

  Du får personlig veiledning og har en studentrådgiver som følger deg gjennom hele studieløpet. Befinner du deg i nærheten av campus må du gjerne benytte deg av høyskolens fasiliteter, som lesesaler og grupperom.

  Du får gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter, og vil bli invitert til frivillige webinarer og arrangementer som skjer på høyskolen i løpet av semesteret. 

  Det vil være noen obligatoriske samlinger - les mer i nedtrekksmenyen nederst på siden. 

  Nettstudier var et naturlig, og egentlig helt nødvendig for at jeg skulle kunne klare å kombinere livet som student med hverdagen og familielivet. Nå har jeg en veldig fleksibel hverdag, som har gjort at jeg kan kombinere studentlivet med andre prosjekter.
  -Stine Haslestad, student på bachelor i ernæring 


  kvinne med øredobber

   Stine valgte utdannelsen på grunn av hennes interesse for kosthold for barn, og de økte mulighetene utdannelsen ga for å få drømmejobben når hun er ferdig. 

   Ikke vent! Jeg gikk lenge med en magefølelse av at det var dette jeg ville studere, men tenkte jeg skulle utsette til barna ble større. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg startet.   

   Les om erfaringene til Stine 


   Les hva andre studenter sier: 

   Jobbmuligheter og videre studier

   Med en bachelor i ernæring er du kvalifisert til å søke på en rekke spennende masterstudier, både i Norge og i utlandet. Du kan spesialisere deg innenfor spesifikke retninger av ernæring, som fedme eller samfunnsernæring, eller du kan kombinere graden med studier i for eksempel folkehelse, fysisk aktivitet eller helseforskning.

   Kompetansen er ettertraktet blant annet i utdanningssektoren, media, idretten, matvarebransjen og på institusjoner og opplysningskontor.


   Hva kan du jobbe med etter en bachelor i Ernæring? 
   • Ernæringsrådgiver
   • Kostveileder
   • Frisklivsmedarbeider
   • Ernæringsansvarlig 
     

   Typiske arbeidsplasser kan være:
   • Kommuner
   • Frisklivsentraler – medarbeidere, i team
   • Eget firma
   • Treningssenter
   • Prosjekter innenfor folkehelse
     

   Her finner du datoene for samlingene

   Studenten må delta på samlingen i det aktuelle emnet for å kunne gå opp til eksamen. Hvis studenten er forhindret i å delta på samling, kan emnet utsettes til neste semester. Informasjon om tidspunkter og innhold i samlingene sendes ut ved starten av semesteret til de som er registrert på de aktuelle emnene.

   1. studieår: Digital samling i ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
   Dette er et av de første emnene du tar, så samlingen gir deg en fin mulighet til å bli bedre kjent med både fagansatte og medstudenter. Samlingen varer én dag dag og fokuset vil være på metoder for å kartlegge kostholdet, i tillegg til introduksjonsforelesninger til overordnende temaer innen ernæringsfaget. Samlingen tilbys i hvert semester.

   1. studieår: Samling i ERN2200 Vitenskap og kostholdsforskning 
   På denne samlingen vil fokus være på innsamling, bearbeiding og presentasjon av kostholdsdata. Samlingen går over to dager. For nettstudenter gjennomføres samlingen digitalt, og for stedlige studenter vil det bli holdt to obligatoriske undervisninger. Samlingen tilbys hvert semester.

   2. studieår: Stedlig samling i ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn
   Emnet tar sikte på å gi deg ferdigheter som gjør deg bedre rustet til å kommunisere på en profesjonell måte, noe som er viktig hvis du skal veilede andre. Samlingen går over to dager og inkluderer forelesninger, studentpresentasjoner og praktiske øvelser i form av rollespill med medstudenter. Samlingen tilbys hvert semester.


   3. studieår: Stedlig samling i ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis
   Som et av de avsluttende emnene i bachelorgraden, gir dette emnet deg praktiske ferdigheter og verktøy som du kan ta i bruk etter endt studie. Samlingen er av fire dagers varighet, og det vil være forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner, klientpraksis og praktisk matlaging.  Samlingen tilbys hver semester.
    

   Hvor mange ganger må jeg komme til Oslo i løpet av bachelorgraden?

   Studentene må komme på samlinger som holdes i Oslo Nye Høyskoles lokaler i Oslo tre ganger i løpet av bachelorgraden. 

   Tilbake til toppen